Nieuws

Protocollen primair onderwijs zijn aangepast

De protocollen voor het basisonderwijs, speciaal (basis-)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn aangepast. Op basis van de aangepaste voorschriften van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM zijn de richtlijnen in de protocollen gewijzigd. De nieuwe protocollen zijn weer te vinden op weeropschool.nl.

De protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het openhouden van de scholen in het basis-, speciaal (basis-) en voortgezet speciaal onderwijs.

Op basis van de gewijzigde richtlijnen hebben BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland ook hun zogenoemde beslisbomen aangepast. Er is nu nog één beslisboom voor het wel of niet toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het primair onderwijs tot en met groep 8.

Wijzigingen protocollen

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe protocollen zijn:

Voorblad:

 • Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs - na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op COVID-19 bij de GGD. Deze mogelijkheid is opgenomen in de protocollen.
 • Uitdrukkelijk opgenomen dat leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs geen 1,5 meter afstand tot volwassenen hoeven te houden (leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs moeten dit wel).
 • Testbeleid van leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs is gewijzigd.
 • De protocollen verwijzen nu specifiek naar de gezondheidscheck infographic van het RIVM waar voorheen enkel de ‘triage’ werd genoemd.

Verder in de protocollen:

 • Paragraaf 3.5 m.b.t. ventilatie is aangepast naar de meest recente RIVM-richtlijnen.
 • Paragraaf 4.2 m.b.t. wegstuurbeleid is in de protocollen voor basis- en speciaal (basis-)onderwijs ingekort. Een verwijzing naar de thuisblijfregels personeel en leerlingen volstaat.
 • Paragraaf 4.3 m.b.t. thuisblijfregels leerlingen:
  • Het nieuwe testbeleid voor leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs is aangepast. Evenals de nieuwe richtlijnen bij enkel verkoudheidsklachten voor leerlingen op de basis- en speciaal (basis-)onderwijs.
  • Enkel voortgezet speciaal onderwijs: Als de leerling in nauw contact is geweest met een bevestigde COVID-19-patiënt dan moet de leerling 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Zie informatie RIVM.
 • Paragraaf 4.4. m.b.t. thuisblijfregels personeel
  • Als het personeelslid in nauw contact is geweest met een bevestigde COVID-19-patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Zie informatie RIVM.
  • Voor personeelsleden die 28 weken of meer zwanger zijn, is in alle drie de protocollen het advies verwerkt dat zwangere vrouwen in het derde trimester 1,5 meter afstand tot alle anderen moeten houden, waardoor de medewerker in de meeste situaties ander werk zal moeten doen.