Nieuws

Reactie op Duitse en Franse bevindingen ten aanzien van Microsoft 365 en Google-producten

Het samenwerkingsverband van Duitse privacy-toezichthouders (hierna: DSK) stelt dat het gebruik van Microsoft 365 in Duitsland in strijd is met de AVG. SURF, APS IT-diensten, SLBdiensten en SIVON laten onderzoek doen naar aanleiding van de bevindingen van de DSK. De Franse overheid adviseert scholen om géén gebruik te maken van (gratis) online diensten van Google en Microsoft. Dit is een andere situatie, op dit moment is er geen reden om te twijfelen aan de rechtmatigheid van het gebruik van Google-diensten en Microsoft door Nederlandse onderwijsinstellingen.
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten