Nieuws

Resultaten peiling PO-Raad naar de opvang leerlingen

58 procent van de schoolbesturen ontvangt nu meer leerlingen voor opvang dan afgelopen week. Ook geeft 43 procent aan dat de opvang van kwetsbare leerlingen in de gemeente is opgestart. Dit en meer blijkt uit onze tweede peiling naar de opvang van leerlingen. 

Aan deze peiling deden 108 schoolbesturen mee. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 143.000 leerlingen, dit is 9,5 % van het totaal leerlingen in het po. De schoolbesturen die hebben deelgenomen aan de peiling ontvangen momenteel 2,8% van de leerlingen, wel verwachten zij dat dit op zal lopen naar 3,1%. Een stijging van 0,3 procent in vergelijking met onze eerdere peiling van twee weken geleden. Gemiddeld is 17 procent van de medewerkers fysiek aanwezig op de school.

Hoe is de opvang georganiseerd?

43 procent van de schoolbesturen biedt opvang op alle locaties, 19 procent op meerdere locaties. Bijna een derde van de respondenten is eenpitter. Slechts 5,5 procent van alle schoolbesturen organiseert de opvang extern. 

Opvang van kwetsbare leerlingen

Gemiddeld geven de schoolbesturen aan dat 8,4 procent van de leerlingen een kwetsbare leerling is. 43 procent geeft aan dat opvang van kwetsbare leerlingen binnen de gemeente op gang is gekomen. 30 procent zegt dat dit deels is opgestart, en 11 procent geeft aan van niet. Scholen nemen het vaakst het voortouw in de samenwerking met de gemeente (40 procent) gevolgd door de gemeente (36 procent) en de jeugdzorg (7 procent).  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten