Nieuws

Scholen gaan vanaf volgende week weer open

Vanaf maandag 17 augustus gaan de leerlingen weer naar school. De leerlingen in regio Noord zijn volgende week als eerste aan de beurt. Scholen voor basis-, speciaal basis-, speciaal-, voortgezet speciaal- en voortgezet onderwijs starten het schooljaar volgens de protocollen die voor de vakantie zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. De PO-Raad heeft nauw overleg met het ministerie van OCW over de adviezen voor scholen met betrekking tot het coronavirus. Indien daar iets over te melden is, kun je dat vinden op deze website en op weeropschool.nl.

De meeste leerlingen, ouders, leraren en het overig onderwijspersoneel zijn klaar om weer aan de slag te gaan. Wie echter terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Thuisquarantaine

Voor leerlingen die vanwege dit dringende advies voor thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen, is het doen van een verzuimmelding door de school bij de leerplichtambtenaar in deze situatie niet nodig. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. Het kabinet roept scholen op om zoveel als mogelijk in overleg te treden met ouders en leerlingen om te bezien welke mogelijkheden er zijn om in deze gevallen afstandsonderwijs aan te bieden. 

Indien medewerkers als gevolg van hun vakantie naar een van te voren al oranje of rood gebied bij terugkomst niet hun werk kunnen doen door thuisquarantaine kan de werkgever besluiten gedurende deze periode het loon niet door te betalen. Als de medewerker (tijdens de quarantaineperiode) thuiswerkt is er echter geen reden om het loon niet door te betalen. Wanneer  tijdens de vakantie de kleurcode van een gebied van geel in oranje of rood verandert, verschilt het per specifieke situatie wat daarvan de gevolgen zijn voor loondoorbetaling en (eventueel resterende) vakantiedagen. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De regels

Voor de zekerheid hierbij een samenvatting van de belangrijkste regels die van toepassing zijn: 

 1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
 3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het is nog steeds van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

 • Een goede melding en monitoring van besmettingen.
 • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers). 
 • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Ventilatie van schoolgebouwen

Vandaag heeft het ministerie van OCW een corona bulletin verspreidt. In dit bulletin is er onder andere aandacht voor de ventilatie van schoolgebouwen. De adviezen uit het bulletin zijn gebaseerd op het advies van het RIVM ten aanzien van ventilatie van eind juli. Kort samengevat zijn de belangrijkste adviezen: 

 • De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit.
 • Zorg voor het regelmatig luchten van klaslokalen en andere ruimten. Doe dit in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Dit kan bijvoorbeeld door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Let er op dat er tijdens het luchten zo min mogelijk mensen in het lokaal aanwezig zijn.
 • Voorkom recirculatie binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon (door bijvoorbeeld ventilatoren en mobiele airco’s).
 • Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan natuurlijke ventilatie of het plaatsen van een rooster mogelijk uitkomst bieden. De school kan contact opnemen met de lokale GGD voor advies over passende maatregelen.

  Lees het volledige advies in het corona bulletin van OCW
Download de handreiking 
De PO-Raad heeft in samenwerking met de VO-raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Met deze handreiking kunnen scholen (po, (v)so en vo) controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde vereisten voldoet. Voor vragen kunnen scholen terecht bij Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting, of zelf een expert inschakelen. 

Downloads

PDF, 107.33 kB
PDF, 241.17 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten