Nieuws

Scholen weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn

Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Het besluit dat scholen mogelijk hun deuren moeten sluiten komt te laat, dat vinden de PO-Raad en vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs en FvOv.

Het organiseren van afstandsonderwijs kan op deze korte termijn niet meer van scholen worden gevraagd. Ook is er bijzondere aandacht nodig voor het speciaal en residentieel onderwijs, waar onderwijspersoneel te maken heeft met veel kwetsbare kinderen. Er is de afgelopen weken al ontzettend veel van het onderwijs verwacht met steeds wisselende maatregelen. De onrust die dit veroorzaakt gaat ten koste van de aandacht die scholen kunnen besteden aan het lesgeven aan kinderen. Mocht besloten worden tot een scholensluiting, dan roepen we het kabinet op te bevorderen dat ouders calamiteitenverlof op kunnen nemen.

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,Scholen hebben veel last van de elkaar opvolgende coronamaatregelen die de laatste weken voor het onderwijs gelden. Dit brengt voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders onduidelijkheid met zich mee. Alles afwegend zou voor ons een algehele scholensluiting nog steeds niet aan de orde zijn, zeker omdat een meerderheid van de schoolbesturen aangeeft dat onderwijs bieden onder de huidige omstandigheden zwaar is, maar dat ze de scholen in het belang van de leerlingen open willen houden tot de vakantie. Tegelijkertijd staat bij een flink gedeelte van onze leden het water aan de lippen, zij zitten in een onhoudbare situatie. Daar heb ik ook alle begrip voor. We verwachten nooit het onmogelijke van mensen en gezien de huidige situatie denken we dat maatwerk nodig is.”

De PO-Raad heeft steeds gepleit voor het openhouden van de scholen, niet alleen vanwege mogelijke leervertraging, maar ook omdat scholen zorgen hebben over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van leerlingen als zij niet naar school gaan. Bovendien brengt het sluiten van de scholen veel regelwerk met zich mee, denk hierbij aan het organiseren van noodopvang en thuisonderwijs. De PO-Raad heeft daarom vorig week nog gevraagd om sneller duidelijkheid te krijgen over een mogelijke scholensluiting.