Nieuws

School aan Zet stopt, producten blijven beschikbaar

Het programma School aan Zet stopt per 1 augustus a.s. haar dienstverlening. In de afgelopen vier jaar ondersteunde School aan Zet bijna vierduizend scholen in het po, s(b)o en vo bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en voorbeelden. Onder het motto 'elke dag een beetje beter' werden scholen gestimuleerd te reflecteren en verbeteren. De verbinding met andere scholen nam hierbij een belangrijke plaats in. 

Instrumenten blijven beschikbaar

De ontwikkelde producten en instrumenten blijven beschikbaar op de website schoolaanzet.nl. Ook zijn hier filmpjes te vinden met de ervaringen van diverse scholen die dankzij School aan Zet een zogenoemde lerende organisatie zijn geworden.

De PO-Raad bedankt School aan Zet voor haar inzet de afgelopen jaren. De schoolbezoeken en instrumenten van School aan Zet werden zeer gewaardeerd door de leden van de PO-Raad en hun scholen.