Nieuws

School en kinderopvang als partners: ‘Wij beslissen samen hoe we weer open gaan’

De scholen van ATO-Scholenkring in ’s Hertogenbosch beslissen allemaal zelf, samen met hun kinderopvangpartner, hoe ze onderwijs en opvang straks gaan hervatten. Op de meeste locaties zijn de knopen al doorgehakt.

In de regio Zuid is de meivakantie al voorbij. Bij ATO-Scholenkring zijn de 16 scholen en kindcentra druk bezig om de opstart op 11 mei voor te bereiden. Uitgangspunt, vertelt bestuurder Ankie de Laat, is het protocol dat is opgesteld door de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS. “Wil een school daar beredeneerd van afwijken, dan horen wij dat graag en gaan wij proberen om het samen eens te worden.”

Dat klinkt misschien sturend, maar de ATO-scholen beslissen allemaal zelf hoe ze weer open gaan, in samenspraak met hun medezeggenschapsraad (mr) en kinderopvangpartner. De Laat: “Vanuit onze besturingsfilosofie doen wij niet veel centraal; we vinden dat je per locatie moet afstemmen wat de behoefte is van ouders en wat de mogelijkheden zijn met de samenwerkingspartners. Daarom heeft niet de gmr, maar hebben de afzonderlijke mr’en van de scholen instemmingsrecht over hoe het onderwijs weer wordt opgepakt.”

Veel kindcentra

Het onderwijs in Den Bosch is al ver met de ontwikkeling van kindcentra. Iedere school zit onder één dak met een kinderopvangorganisatie en er zijn ook al diverse integrale kindcentra, waar het integrale managementteam de besluiten neemt. “Dat vergemakkelijkt het overleg tussen de directeur van de school en de locatiemanager van de kinderopvang”, zegt De Laat. Zij verwacht dan ook weinig conflicterende belangen bij de vormgeving van het onderwijs vanaf 11 mei. “Als zowel school als kinderopvang het kind en de behoefte van de ouders centraal stellen, lopen de belangen niet ver uit elkaar. Dan heb je voornamelijk praktische problemen met elkaar op te lossen. Bijvoorbeeld over de personele bezetting, de anderhalvemeter-maatregel of het gebruik van het gebouw.” Zo werd in sommige scholen gekozen voor verschillende in- en uitgangen of het op een andere manier brengen en halen van kinderen door hun ouders.

Halve groepen, hele dagen

Veel ATO-scholen kiezen voor een model waarbij leerlingen in halve groepen hele dagen naar school gaan. De bestuurder: “Dat doen ze in een veertiendagenschema. De ene week krijgen de kinderen twee dagen les, de andere week drie dagen. We zorgen dat broertjes en zusjes tegelijkertijd naar school gaan, zodat gezinnen daadwerkelijk worden ontlast. Bij de indeling is het gezinsverband het belangrijkste criterium. Daarna kijken we pas naar de sociale-, didactische- en andere factoren.”

Daarnaast verzorgen de scholen vanaf 11 mei ook weer de noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen. Én het afstandsonderwijs gaat door, voor de kinderen die voorlopig thuis worden gehouden. “We zullen echter minder tijd hebben om het afstandsonderwijs voor te bereiden, dus dit zal wat meer op herhaling gericht zijn en minder op instructie.”

Oplossingsgericht

Welke knelpunten verwacht De Laat bij het weer opengaan van de scholen? De bestuurder: “Wij proberen niet te denken in knelpunten of achterstand. Wij zeggen: de coronacrisis is op ons pad gekomen, daar hebben we het mee te doen. Jij hebt vast thuis een heleboel geleerd en misschien heb je ook wel dingen gemist. We gaan samen kijken hoe we dat de komende tijd gaan oplossen.”

Tips van Ankie de Laat voor andere schoolbesturen:

● Werk als school aan een goede relatie met de kinderopvang. “Wij hebben daar jarenlang in geïnvesteerd en plukken daar nu de vruchten van. Mensen op de werkvloer kennen elkaar en lossen gemakkelijk samen problemen op.”

● Geef scholen de ruimte om naar eigen oplossingen te zoeken. Van boven opgelegde besluiten voelen als een keurslijf. 

● Hoor ouders en leg je eigen standpunten goed aan hen uit. Houd je bij de hoofdlijnen en laat de communicatie over de inhoud over aan de leraren.