Nieuws

Schoolgegevens 2016-2017 klaar voor publicatie op Scholen op de kaart

Deze maand in de Vensters nieuwsbrief: leerlinggegevens 2016-2017 ververst, einde papieren schoolgids in zicht en in- en uitsluiten van individuele eindtoetsscores. 

Nieuwe prognosecijfers beschikbaar in ManagementVenster

De rapportage ‘Prognose aantal leerlingen’ in het ManagementVenster is ververst met nieuwe scenariogegevens. Dit rapport toont voor uw school de verwachte instroom van leerlingen en het verwachte totale aantal leerlingen voor de komende jaren. Verder toont dit rapport op instellingsniveau de verwachte bekostiging en verwachte benodigde fte personeel voor de komende jaren. U kunt deze rapportage gebruiken als sturingsinformatie.

Einde papieren schoolgids in zicht

Eind december heeft de PO-Raad met de Inspectie van het Onderwijs gesproken over de integratie van de schoolgids en Scholen op de kaart. En dat met resultaat. Op dit moment is het Vensters team druk aan de slag om dit mogelijk te maken vanaf volgend schooljaar. De PO-Raad hoopt dat dit lukt, maar is hiervoor ook afhankelijk van de Inspectie en het ministerie van OCW.

Wat betekent dit voor u? Dat u uiteindelijk geen schriftelijke schoolgids meer hoeft te hebben, maar enkel uw SchoolVenster nog goed hoeft te vullen en publiceren op Scholen op de kaart. Natuurlijk geeft Vensters u ook de mogelijkheid een papieren uitdraai te maken voor ouders die dat prettiger vinden.

Leerlinggegevens 2016-2017 klaar voor publicatie

Vensters heeft ook voor dit jaar weer een bestand van DUO ontvangen met leerlinggegevens op basis van de 1-oktobertelling. Met deze data worden op mijn.vensters.nl een aantal indicatoren aangevuld met een nieuw gegevensjaar. Het gaat om de indicatoren: Aantal leerlingen, Voedingsgebied en Overstappers. U heeft acht weken de tijd om de nieuwe gegevens in mijn.vensters.nl te controleren, te voorzien van een toelichting en opnieuw te publiceren.

Doet u niets? Dan worden de gegevens eind maart automatisch gepubliceerd op Scholen op de kaart, vanzelfsprekend zonder actuele toelichting. Uw oude toelichting (indien aanwezig) blijft bij automatische publicatie wel behouden, dus check altijd goed of deze nog correspondeert met uw nieuwe cijfers.

Individuele leerlingen in- of uitsluiten van de gemiddelde eindtoetsscore

Scholen kunnen ervoor kiezen om individuele eindtoetsscores van leerlingen wel of niet te laten meetellen in de berekening van de gemiddelde eindtoetsscore zoals deze wordt weergegeven op Scholen op de kaart. Hierbij gelden wel twee voorwaarden:

  • uw verzoek om een eindtoetsscore wel/niet mee te laten tellen komt niet voort uit een incorrecte uitwisseling van eindtoetsgegevens met BRON (DUO);
  • en is conform afspraken die u hierover met de Inspectie heeft gemaakt, of gaat maken.

Individuele scores kunnen alleen worden in- of uitgesloten door de supportdesk van Kennisnet. U kunt dit aanvragen met het Aanvraagformulier in- of uitsluiten van leerlingen in eindtoetsscore die u kunt vinden onder de indicator Resultaten eindtoets en op de ondersteuningspagina in mijn.vensters.nl.

Scholen op de kaart nieuwe stijl

Misschien is het u al opgevallen: de publieke website Scholen op de kaart heeft een nieuw jasje gekregen. De inhoud is hetzelfde gebleven, maar het ziet er net even anders uit. Binnenkort zetten we ook de beheeromgeving Mijn Vensters om in deze stijl. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via scholenopdekaart@poraad.nl.