Nieuws

Sector en partners in gesprek over Strategische Agenda PO-Raad

Goed onderwijs voor alle kinderen is een opdracht die verder reikt dan het onderwijs zelf, dit werd duidelijk tijdens de bijeenkomst met samenwerkingspartners over de nieuwe Strategische Agenda van de PO-Raad. Onder andere de bonden, jeugdzorg, gemeenten, het ministerie van OCW en andere partners waren uitgenodigd om in gesprek te gaan over ambities en de uitdagingen die voor ons liggen.   

Aan de sessie op basisschool de Klopvaart in Utrecht namen zo’n 25 partners deel. Een bijzonder moment omdat de aanwezige partijen niet eerder in deze samenstelling zijn bijeengekomen. Voorzitter Freddy Weima opende de bijeenkomst. ,,De afgelopen weken hebben wij met zo’n 300 leden gesproken over onze nieuwe Strategische Agenda. Maar wij vinden het ook belangrijk dat onze agenda door de sector en onze samenwerkingspartners als uitnodigend ontvangen wordt. Kortom, wij kunnen en willen onze Strategische Agenda niet alleen maken.”

Jeroen Gommers, voorzitter College van Bestuur bij Stichting Monton, vulde aan: ,,Wanneer we uitsluitend naar onze eigen werkelijkheid zouden kijken, dan komen we snel tot een agenda. Maar door juist al die werkelijkheden bij elkaar te brengen, verrijken we het gesprek en de kwaliteit.’’ Gommers vervolgde: ,,Als wij alle kinderen een kansrijke toekomst willen bieden, en onze rol in de samenleving willen pakken, begint dat met gezamenlijke ambities. En de ambities in onze Strategische Agenda mogen best hier en daar schuren.”

Samenwerken aan gelijke kansen

Samenwerken aan kansengelijkheid is een voorbeeld van een gemeenschappelijke ambitie. Een van de deelnemers merkte op dat “de aanwezige organisaties allemaal bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen. Het zou mooi zijn als een van ons hier een leidende rol in pakt en visies en aanpakken samenbrengt. Wat mij betreft zou dit een rol voor de PO-Raad kunnen zijn.”  
 

Meer van de aanwezigen zien een centrale rol voor de PO-Raad weggelegd, bijvoorbeeld voor het verstevigen van de regionale samenwerking tussen besturen, maar ook met lokale partners zoals gemeenten. kinderopvang en jeugdzorg. Een van de deelnemers pleitte zelfs voor niet vrijblijvende afspraken vastgelegd in een code tussen toezicht, bestuur, onderwijs en jeugdzorg. Sharon Martens, voorzitter Lerarencollectief pleitte voor een “Strategische Agenda voor het primair onderwijs, waar vervolgens in wordt vastgelegd wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft.”


 

Mét leraren en schoolleiders

Ook het belang van samenwerken binnen alle lagen van de school werd meermaals benadrukt. Zo stipte een van de aanwezigen aan dat schoolbesturen, schoolleiders en leraren samen de verandering kunnen opzetten. Ook is het belangrijk dat schoolbesturen bijdragen aan de positionering van schoolleiders en hun meerwaarde moeten laten zien. Een ander vulde aan dat “startende leraren vaak een wiebelige start hebben, en dat het goed begeleiden belangrijk is om uitval te voorkomen.” Ook werd er aandacht gevraagd voor het belang van het gesprek over goed onderwijs binnen de school, en goed naar leraren en ouders te luisteren. En gaf zij aan dat “bij twijfel het belang van goed onderwijs zwaarder weegt dan het belang van een individueel bestuur.”  

De aanwezige partners waren unaniem enthousiast over het gesprek. Zij riepen op om in dialoog te blijven, op deze open en ontspannen wijze. Freddy Weima sloot de bijeenkomst af; ,,Bedankt voor dit waardevolle gesprek, deze energie houden we vast. Interessant om samen met jullie en onze leden de Strategische Agenda verder vorm te geven. We gaan deze dialoog zeker voortzetten.’’ 

Wil jij ook meedenken over de Strategische Agenda?

Wij willen leren van de expertise en ervaringen van leraren, schoolleiders, andere onderwijsprofessionals en partners binnen en buiten het onderwijsveld. Wil jij met ons meedoen? Neem dan deel aan een van onze luistersessies in het land.

Lees ook het sfeerverslag van de eerste regiobijeenkomst met leden van de PO-Raad.