Nieuws

Sinterklaas en Kerst vieren op school, kan dat nog?

De PO-Raad krijgt veel vragen over hoe scholen de komende tijd moeten omgaan met het vieren van feesten, evenementen of speciale bijeenkomsten, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Sinterklaas en Kerst kunnen gevierd worden op school. Wel geldt het dringende advies om dit alleen te vieren in de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden.

Hierbij dienen de personeelsleden onderling wel de 1,5 meter afstand te handhaven. De PO-Raad geeft het dringende advies om geen bijeenkomsten en evenementen te organiseren met groepen ouders, verzorgers en externen. Bijeenkomsten op scholen met enkel personeel en leerlingen, zoals een Sinterklaas- of Kerstviering, zijn toegestaan.

De regels van het RIVM en het protocol blijven ook in deze situaties leidend. In het algemeen gelden bij bijeenkomsten op school daarmee de volgende regels: 

  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
  • Tussen alle personeelsleden moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden (dringend advies om geen ouders/verzorgers in de school toe te laten). 
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Zie voor de vso regels het vso protocol

Met betrekking tot Sinterklaas: iedere school kan op zijn eigen wijze vormgeven aan het Sinterklaasfeest, waarbij het Sinterklaasjournaal gevolgd kan worden voor zover binnen de geldende richtlijnen en protocollen wordt gebleven. Scholen hebben al leuke en creatieve ideeën voor de invulling van het Sinterklaasfeest. Zo behoort skypen met Sinterklaas tegenwoordig tot de mogelijkheden en neemt Sinterklaas ook filmpjes op die in de klas vertoond kunnen worden.

De informatie over het vieren van feesten zoals Sinterklaas en Kerst wordt ook opgenomen in de Q&A op weeropschool.nl