Nieuws

Staatssecretaris Dekker informeert Tweede Kamer over modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) wil de vormgeving van het Vervangingsfonds en Participatiefonds drastisch vernieuwen. Dit heeft hij laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De modernisering zou onder andere gaan betekenen dat het Vervangingsfonds in huidige vorm ophoudt te bestaan en dat de wettelijke verplichte aansluiting van schoolbesturen komt te vervallen. Dekker streeft ernaar de veranderingen per 2018 te realiseren. De PO-Raad pleit al langere tijd voor deze modernisering.

Doel van het wijzigen van het vervangingsstelsel is het beter belonen van goed werkgeverschap in het primair onderwijs. Schoolbesturen zouden volgens Dekker namelijk meer gestimuleerd moeten worden in het voeren van een personeelsbeleid waarbij hoog ziekteverzuim wordt tegengegaan en er sprake is van tijdige en voldoende vervanging.

De huidige verplichte aansluiting bij het fonds leidt in de praktijk tot een aantal forse knelpunten. Zo draagt het systeem niet bij aan het terugdringen van het relatief hoge ziekteverzuim. Het declaratiesysteem voor vervanging is ingewikkeld voor scholen en leidt daardoor tot een te hoge onrechtmatigheid. En schoolbesturen worden teveel belemmerd in hun keuzevrijheid.

De PO-Raad heeft daarom samen met sociale partners een advies uitgebracht over de noodzaak tot verandering van het Vervangingsfonds. De belangrijkste punten uit dit advies zijn dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor de gevolgen van ziekteverzuim en vervangingsbeleid. Daarbij kunnen schoolbesturen zelf kiezen hoe zij risico’s willen afdekken. Sociale partners hebben ook geadviseerd om in gezamenlijkheid te kijken naar andere manieren van risicoafdekking en deze op vrijwillige basis aan te bieden aan schoolbesturen. Dekker omarmt dit advies en wil ernaar toewerken dat dit perspectief per 1 januari 2018 gerealiseerd wordt.

Parallel aan de modernisering van het Vervangingsfonds wil Dekker ook de toekomst van het Participatiefonds tegen het licht houden. Dit moet samen met de sociale partners en het bestuur van het Participatiefonds gebeuren en hetzelfde tijdspad bewandelen als de modernisering van de vervanging. Dekker streeft ernaar de kamer daarover eind van dit jaar nader te informeren.

De PO-Raad ondersteunt het plan van Dekker en blijft samen met de andere sociale partners werken aan een zorgvuldige overgang naar de nieuwe inrichting in 2018.