Nieuws

Start sneltesten in het onderwijs

Op 18 januari starten zo’n 20 scholen met risicogericht sneltesten in het voortgezet onderwijs. Ook enkele scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) doen mee met deze pilot. Met de sneltest kan een uitbraak van het covid-19-virus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel gesignaleerd en geïsoleerd worden. Ervaringen die nu worden opgedaan vormen de basis voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet onderwijs. Minister Slob heeft aangegeven ook zo snel mogelijk te willen starten met starten van een pilot om te onderzoeken of het sneltesten van leraren in het primair onderwijs zinvol is.

Het ministerie van OCW kijkt of de sneltesten ook gebruikt kunnen worden voor personeel van basisscholen vanwege de continuïteit van het onderwijs. Op dit moment zijn er geen plannen om leerlingen op de basisschool te testen omdat zij veel minder besmettelijk zijn. Mocht uit onderzoek anders blijken, dan wordt daar opnieuw naar gekeken, laat het ministerie van OCW weten.

De PO-Raad heeft steeds gepleit voor het starten met sneltesten in het po. Vooral van belang omdat er vanwege de noodopvang leerlingen naar school komen en omdat we hopen dat scholen in het po snel hun deuren weer mogen openen.

Sneltesten in het vo

In de Tweede Kamer is afgesproken om te beginnen met sneltesten in het voortgezet onderwijs. Als iemand besmet is met het coronavirus laat de sneltest snel zien wie er nog meer besmet is geraakt. Het gaat om risicogericht testen, waarbij iedereen wordt getest die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte verbleef als een besmette persoon. Door al deze leerlingen, docenten en andere medewerkers uit te nodigen voor een sneltest, kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord. Personen met een positieve testuitslag gaan direct naar huis en in quarantaine. Zo kan een uitbraak sneller worden ingedamd.

De testen worden, net als bij de GGD-teststraten, afgenomen en geanalyseerd door daartoe opgeleid personeel. Deelname aan de sneltest is altijd vrijwillig. De sneltest is een aanvulling op de bestaande maatregelen binnen de school, zoals de regels rond afstand houden, hygiëne en het gebruik van mondkapjes. Dit betekent dat deze maatregelen ook altijd moeten worden opgevolgd.

Verdere opschaling

De ervaringen die met sneltesten worden opgedaan, worden meegenomen voor de opschaling naar uiteindelijk alle scholen in het voortgezet onderwijs. Er wordt gestart op zo’n 20 middelbare scholen met de leerlingen, docenten en andere medewerkers die gedurende de lockdown wel fysiek onderwijs krijgen of geven.

Meer informatie over sneltesten in het voortgezet onderwijs
Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over de start met sneltesten.