Nieuws

Stereotypering op basis van gender is overal, ook in het onderwijs

Samen met de sector gingen de PO-Raad en VO-raad in gesprek over genderstereotypering tijdens een online event vanwege Internationale Vrouwendag. Dit deden de sectororganisaties samen met gespreksleider Ciana Mayan en mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen, ook wel bekend als @Zeikschrift op Instagram.

Van den Nieuwenhuizen schetste aan de hand van voorbeelden uit de media dat stereotypering eigenlijk overal is. Of het nu over de dure jurken van Sigrid Kaag gaat (en niet over de veel duurdere pakken van Mark Rutte) of moeders (en niet vaders!) die niet kunnen wachten weer te gaan shoppen voor rompers bij de Hema, nu winkels weer beperkt open zijn. Op de uitnodiging om een voorbeeld te noemen van stereotypering van of door jouzelf volgen dan ook snel reacties. Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten ,,Toen ik op mijn dertigste in de running was om wethouder te worden in Utrecht, kreeg ik de vraag of het niet verstandiger was mijn aandacht eerst op mijn jonge gezin te richten.’’

Ook in het onderwijs speelt stereotypering en gender een rol. Zo liet de Onderwijsraad in haar verkenning over sekseverschillen zien dat er een verschil is in school- en beroepsloopbanen van jongens en meisjes. Deze verschillen worden niet verklaard door de oververtegenwoordiging van vrouwen in het onderwijs en er is ook geen verschil in vaardigheden en hersenen tussen jongens en meisjes. Wél zijn de verschillen verklaarbaar door lesmateriaal dat scholen inzetten, door opvoeding van ouders, culturele opvattingen over gender en de verwachtingen en het gedrag van leraren.

Wat kunnen scholen hieraan doen?
Een aantal tips:
- Voorkom stereotypering in lesmateriaal. Is het er toch? Maak het dan vooral bespreekbaar in de klas.
- Vergroot het bewustzijn van stereotypering in de klas en zorg ervoor dat je als leraar geen stereotype verwachtingen uit.
- Kijk naar de individuele leerling en niet naar het geslacht.
- Wees je extra bewust van de invloed van gender als het gaat om loopbaan oriëntatie. Denkt de hele klas bij een dokter meteen aan een man? Nodig dan juist een vrouwelijke dokter uit om over het werk te praten.

Stereotypering zal ook in de toekomst blijven bestaan en hoort bij natuurlijk gedrag van mensen. Juist daarom vraagt het om alertheid om deze reflex bij jezelf of in je omgeving te herkennen.