Strategische beleidsagenda

Vijf jonge meiden, basisschoolleerlingen, met verschillende etnische achtergronden als vriendinnen naast elkaar in klaslokaal

Kinderen laten leren

Dat is de maatschappelijke opdracht voor het primair onderwijs. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Het gaat ons om de leerling.

Focus 2014 – 2018

Het primair onderwijs is belangrijk, niet alleen omdat kennis en vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle leerloopbaan. De periode op school biedt kinderen een brede basis voor ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs over de gehele linie omhoog gaat: om er voor elk kind uit te halen wat er in zit.

Illustratieve afbeelding van ogen.
Vijf jonge kleuters, basisschoolleerlingen, die op het schoolplein een spelletje spelen

Verbinding

De PO-Raad vindt dat het kind centraal moet staan, niet de structuren van onderwijs, opvang en jeugdzorg. Het gaat om de leerling. Dat uitgangspunt leidt tot een focus op sterke basisvoorzieningen en passend onderwijs. We streven naar samenhang en samenwerking, naar goede verbindingen tussen verschillende schakels.
 

Jongen die achter een computer in een klaslokaal zit

Innovatie en ICT

De samenleving verandert, ook het primair onderwijs vernieuwt zich. Om de leerling. Kinderen moeten worden voorbereid op nieuwe ont-wikkelingen. En er komen andere mogelijkheden om te leren. De PO-Raad ziet innovatie als een belangrijk en breed thema voor het primair onderwijs, waarbij de komende tijd in elk geval veel aandacht nodig is voor ICT.

Lerares die een basisschoolleerlinge les geeft aan haar tafeltje

Kennis en onderzoek

Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt dat de scholen nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen. We willen investeren in een academische omgeving voor de scholen. Om de leerling.

Drie meiden die bij een schommel als vriendinnen naast elkaar, breed glimlachend, een v maken met een van hun handen

Bestuur als motor

Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. Om de leerling.