Nieuws

Tien scholen gezocht voor pilot 'Nul op de Meter'

Tien scholen krijgen de kans om mee te doen aan de eerste Nul op de Meter-pilot binnen het programma Scholen vol Energie. Een School vol Energie heeft na een Nul op de Meter-renovatie een gezond binnenmilieu, is energieneutraal en klaar voor de toekomst. De pilot is een onderdeel van de Green Deal Scholen onder begeleiding van Energiesprong | Platform 31. 

De uitgangspunten voor een Nul op de Meter renovatie zijn (1) een energieneutraal gebouw, waarbij gebouw- en gebruiksgebonden energielasten worden gecompenseerd door duurzame energieopwekking, (2) een gezond binnenmilieu met minimaal Frisse School klasse B, (3) een positieve businesscase t.o.v. huidige renovatie- en exploitatiekosten en (4) de renovatie vindt binnen vier weken tijd plaats. 

Green Deal Scholen zoekt voor deze pilot tien schoolgebouwen met:

  • een gemotiveerd en ambitieus schoolbestuur, directie en gemeente;
  • een goede ruimtelijke kwaliteit, die modern onderwijs kunnen huisvesten;
  • een bouwjaar voor 1992 van een typologie die landelijk vaker voorkomt;
  • geen grote krimp (>10%) van leerlingaantallen verwachten in komende 20 jaar;
  • een natuurlijk renovatiemoment en beschikbaarheid over een reële reservering voor groot onderhoud. 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden kunt u terecht op deze flyer van Scholen vol Energie.