Nieuws

Tien scholen gezocht voor pilot 'Nul op de Meter'

Tien scholen krijgen de kans om mee te doen aan de eerste Nul op de Meter-pilot binnen het programma Scholen vol Energie. Een School vol Energie heeft na een Nul op de Meter-renovatie een gezond binnenmilieu, is energieneutraal en klaar voor de toekomst. De pilot is een onderdeel van de Green Deal Scholen onder begeleiding van Energiesprong | Platform 31. 

De uitgangspunten voor een Nul op de Meter renovatie zijn (1) een energieneutraal gebouw, waarbij gebouw- en gebruiksgebonden energielasten worden gecompenseerd door duurzame energieopwekking, (2) een gezond binnenmilieu met minimaal Frisse School klasse B, (3) een positieve businesscase t.o.v. huidige renovatie- en exploitatiekosten en (4) de renovatie vindt binnen vier weken tijd plaats. 

Green Deal Scholen zoekt voor deze pilot tien schoolgebouwen met:

  • een gemotiveerd en ambitieus schoolbestuur, directie en gemeente;
  • een goede ruimtelijke kwaliteit, die modern onderwijs kunnen huisvesten;
  • een bouwjaar voor 1992 van een typologie die landelijk vaker voorkomt;
  • geen grote krimp (>10%) van leerlingaantallen verwachten in komende 20 jaar;
  • een natuurlijk renovatiemoment en beschikbaarheid over een reële reservering voor groot onderhoud. 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden kunt u terecht op deze flyer van Scholen vol Energie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten