Nieuws

Tijdpad rondom besluitvorming verdere opening vso en heropening vo

Het kabinet maakt op dinsdag 23 februari in een persconferentie bekend of scholen in het voorgezet onderwijs op 1 maart hun deuren weer kunnen openen. Voor het voortgezet speciaal onderwijs gold al dat fysiek onderwijs de norm is, de meeste vso-scholen waren dan ook open. Besluitvorming volgt na advies van het Outbreak Management Team (OMT) eind deze week. Mócht er worden besloten de scholen in het voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk open te stellen, dan is de verwachting dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het vo en vso. De PO-Raad houdt je van het laatste nieuws op de hoogte via onze website en werkt de informatie op lesopafstand.nl zo snel als mogelijk is, bij.

Het ministerie van OCW heeft aangegeven het servicedocument en de Q&A’s zo snel mogelijk na de bekendmaking van de besluitvorming te communiceren. De PO-Raad past de protocollen voor het vso aan op eventuele wijzigingen die volgen uit het servicedocument van OCW. Na afstemming met de vakbonden en andere partners, hopen we deze op woensdag 24 februari of donderdag 25 februari te kunnen publiceren.