Nieuws

Tussenevaluatie Bestuursakkoord gepubliceerd

Op weg naar 2020 zijn diverse ambities uit het Bestuursakkoord primair onderwijs al gehaald. Andere liggen op koers of vragen om extra actie, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage. De PO-Raad ziet mooie ontwikkelingen in de sector maar signaleert ook dat actuele problemen als het lerarentekort het behalen van sommige ambities bemoeilijkt.

Het Bestuursakkoord werd in 2014 gesloten om als sector samen met het ministerie van Onderwijs aan ambities voor goed onderwijs te werken. De PO-Raad blijft zich ook de komende anderhalf jaar inzetten om die ambities te verwezenlijken. In 2020 wordt besloten of en wat voor vervolg aan het akkoord wordt gegeven.

Lees onze brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een uitgebreide analyse van de voortgang van het Bestuursakkoord.

Links & downloads

Brief PO-Raad over Bestuursakkoord
388.64 KB