Nieuws

Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen gaat van start

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Er komt nu een tweede selectieronde, zodat meer initiatieven zich kunnen inschrijven. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

Scholen en samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het experiment mogen afwijken van de huidige onderwijswet- en regelgeving voor onderwijslocatie, onderwijstijd, onderwijsinhoud en bekostiging.

In het debat over passend onderwijs op 30 maart 2022 heeft minister Wiersma aangekondigd dat hij parallel aan het experiment onderwijszorgarrangementen start met een aanpassing van de wetgeving. De bevindingen van het experiment worden hierin meegenomen. Daarom onderzoekt het ministerie van OCW de voortgang en de effecten van het experiment. Dit onderzoek start in april 2023.

Meer informatie vind je hier.

portfolio online

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten