Nieuws

Update: Internetconsultatie afschaffing fusietoets is geopend

Met het wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs wil minister Slob de ruimte geven aan schoolbesturen om waar nodig met elkaar samen te werken om het onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken. De internetconsultatie over het wetsvoorstel is inmiddels gesloten.

De PO-Raad riep haar leden op te reageren op de internetconsultatie. Dat kon tot en met 6 augustus 2018. De PO-Raad is blij met het voornemen om de fusietoets af te schaffen. De sectororganisatie heeft hier jarenlang voor gepleit. In een reactie op de internetconsultatie benadrukt de PO-Raad dat de fusietoets in het primair onderwijs 'geen toegevoegde waarde heeft en eerder een belemmering vormt voor de onderwijskwaliteit, een goede spreiding en het behoud van de diversiteit. Zeker is dat het geval in gebieden met dalende leerlingenaantallen waar een scholenfusie of een bestuurlijke fusie noodzakelijk is om de problemen vroegtijdig te kunnen opvangen. Het tijdig en adequaat reageren op krimpscenario’s wordt door de fusietoets echter vaak vertraagd of bemoeilijkt.'

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten