In een sector waar iedereen terecht een mening heeft over de kwaliteit van het onderwijs, is het zaak dat het onderwijs weer zelf de regie neemt over de kwaliteit en zich hier over verantwoordt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit. Daarom is het belangrijk dat die samen met zijn scholen nadenkt wat zij hun leerlingen aan bagage willen meegeven voor hun toekomst. Daarbij is het samenspel met de schoolleider, het schoolteam, de Raad van Toezicht en medezeggenschapsraden van cruciaal belang. De PO-Raad ondersteunt en stimuleert schoolbesturen bij het werken aan onderwijskwaliteit. Ben jij de beleidsadviseur die dit op het lijf geschreven is? Reageer dan snel!

Je kent de onderwijswereld goed en hebt ervaring met de onderwijsinhoudelijke thema’s op sectorniveau, bij voorkeur ook vanuit een bestuurlijk perspectief. Je bent gespecialiseerd in onderwijskwaliteit en brengt kennis mee op het gebied van verantwoording over kwaliteit. Daarnaast vind je het leuk om na te denken over onderwijsvernieuwing. Je bent in staat om anderen te overtuigen en in beweging te brengen, of het nu een collega, schoolbestuurder of belanghebbende van een (overheids)instantie is. Door jouw kennis van het maatschappelijke en politieke krachtenveld weet je te anticiperen op gebeurtenissen die van invloed zijn op de positionering van de betrokken partijen in de politiek-bestuurlijke context.

Als beleidsadviseur bij de PO-Raad ben je zowel adviseur als projectmedewerker. Je adviseert ons bestuur, onze leden en andere belanghebbenden vanuit je expertise, weet gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen op jouw beleidsterreinen te benoemen. Je bent in staat om leden te verbinden,  nieuwe ontwikkelingen te signaleren en stimuleren en vragen vanuit de sector op te halen.  

Op dit moment vindt het curriculumherzieningstraject Curriculum.nu plaats. Daarin worden de kerndoelen en eindtermen voor het funderend onderwijs geactualiseerd, zodat het bijdraagt aan toekomstgericht en modern onderwijs. Als beleidsadviseur adviseer je het bestuur rondom de vervolgstappen op het traject Curriculum.nu en houd je je onder meer bezig met de leergebieden burgerschap, cultuureducatie, en wetenschap & technologie.

Daarnaast is verantwoording een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden: Onderwijsbesturen ontvangen bekostiging vanuit de overheid en verantwoorden zich daarover. Verantwoorden is meer dan vertellen waar het geld aan is besteed. Maar  wanneer kun je spreken van goede verantwoording? En wat hebben onderwijsbesturen nodig om zich goed te kunnen verantwoorden? In deze functie werk je samen met PO-Raad collega’s uit andere domeinen in de werkgroep verantwoording. Ook begeleid je een netwerk van bestuurders  die een model ontwikkelen waarmee onderwijsbesturen hun verantwoording kunnen evalueren en verbeteren. Je werkt daardoor zowel in het domein Onderwijsinhoud en -opbrengsten als in het domein Goed Bestuur.

Wij vragen

 • Afgeronde WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld onderwijskunde of bestuurskunde
 • Minstens 3 jaar werkervaring
 • Kennis van actuele onderwijskundige concepten en -ontwikkelingen
 • Kennis over governance en de taken en verantwoordelijkheden van zowel school, bestuur als intern toezicht
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en strategische adviesvaardigheden
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Wij bieden

 • Een fulltime dienstverband, maar werken in deeltijdverband van minimaal 32 uur per week is bespreekbaar
 • Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op verlenging
 • De inschaling en je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. De PO-Raad volgt de CAO Nederlandse Universiteiten.
 • Goede ontwikkelmogelijkheden
 • Een goede werksfeer

Organisatieprofiel

De PO-Raad is de sectorraad voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kwaliteit staat voorop. De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel. De PO-Raad is een kleine organisatie waar alle deuren open staan en iedereen aanspreekbaar is.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 19 juni 2019. Stuur je sollicitatie en motivatiebrief naar vacature@poraad.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bernard Teunis, domeinregisseur Onderwijsinhoud en -opbrengsten via 06-12781473 of b.teunis@poraad.nl. De dag waarop de eerste gesprekken worden gevoerd is vrijdag 21 juni 2019, de tweede ronde gesprekken vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Trefwoorden