Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor de klas? Dat is op dit moment de hamvraag als we het hebben over werkgeverszaken in het primair onderwijs. Als beleidsadviseur strategisch HR-beleid en arbeidsvoorwaarden signaleer en analyseer je relevante ontwikkelingen en breng je de consequenties ervan voor de sector in kaart. Je brengt in beeld wat de kansen zijn van deze ontwikkelingen, maar ook welke risico’s er zijn. Je onderhoudt contacten met de schoolbesturen, de leden van de PO-Raad. Je adviseert over ontwikkelingen en initiateven op landelijk niveau om op die manier de ontwikkeling van het strategisch HR-beleid van schoolbesturen te faciliteren en stimuleren.  Je legt verbinding tussen vraagstukken op het terrein van het opleiden van nieuwe medewerkers en de professionele ontwikkeling van medewerkers gedurende hun loopbaan.

De beleidsadviseur strategisch HR-beleid en arbeidsvoorwaarden levert een actieve bijdrage aan de onderhandelingen over de CAO-PO. Vanuit expertise over organisatiebeleid en de professionele ontwikkeling van werknemers adviseer je de eerste onderhandelaar over afspraken in de CAO-PO die de ontwikkeling van werknemers en het strategisch HR-beleid van schoolbesturen bevorderen. Je neemt als lid van de delegatie deel aan de onderhandelingen over de CAO-PO. In voorkomende gevallen neem je zelfstandig deel aan overleg van een deel van de cao-tafel.

Je adviseert het dagelijks bestuur over relevante ontwikkelingen en schrijft hiertoe beleidsnota's, ontwikkelt alternatieven en doet voorstellen aan het bestuur van de vereniging. Je verstrekt informatie aan collega’s binnen de PO-Raad en onderhoudt het netwerk met externe organisaties. De beleidsadviseur geeft input t.b.v. communicatie- en verenigingsactiviteiten zoals de website en het congres van de PO-Raad. Je voert overleg met (overheids)instanties ter beïnvloeding van het landelijk beleid.

We zoeken

De beleidsadviseur strategisch HR-beleid en arbeidsvoorwaarden heeft:

 • Kennis en expertise van strategisch HR-beleid (bijvoorbeeld de universitaire opleiding personeelswetenschappen);
 • Kennis van en ervaring met arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • Het kunnen schakelen tussen het belang van een individueel schoolbestuur en het landelijke niveau;
 • Onderhandelingsvaardigheden;
 • Relevante werkervaring;
 • Analytisch vermogen;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Sterke communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) en overtuigingskracht;
 • Vermogen om effectief doelen en prioriteiten te bepalen;
 • Ervaring met het primair onderwijs is een pré.

Wij bieden

 • Een afwisselende functie in een maatschappelijk relevant werkveld voor 38 uur per week;
 • Een tijdelijk dienstverband voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris in schaal 11. De PO-Raad volgt de CAO Nederlandse Universiteiten. Je inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring;
 • Een goede werksfeer in een enthousiast team;
 • De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel.

Werkgeverszaken

Op het terrein van werkgeverszaken informeert en adviseert de PO-Raad haar leden over ontwikkelingen op dit terrein. Werkgeverszaken betreft alle onderwerpen die te maken hebben met de relatie tussen werkgever en werknemer, zowel collectief (bijvoorbeeld via het afsluiten van een cao) als individueel (bijvoorbeeld ondersteuning van leden via de helpdesk). Grote thema’s binnen het domein van werkgeverszaken zijn: cao, strategisch HR-beleid, de bekostiging van het primair onderwijs en pensioen.

PO-Raad

De PO-Raad is een vereniging van schoolbesturen. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het bestuur bestaat uit een tweekoppig dagelijks bestuur en een algemeen bestuur van acht leden. Het bureau van de PO-Raad bestaat uit beleidsmedewerkers en ondersteuning en is gevestigd in Utrecht.

Meer weten en solliciteren?

Interesse in deze dynamische baan? Solliciteren kan tot en met 23 augustus door je motivatiebrief en CV te sturen naar vacature@poraad.nl. Wil je eerst meer weten? Mail of bel met Marlies van den Bel, tel: 06-46183452, m.vandenbel@poraad.nl.