Als beleidsadviseur bij de PO-Raad help je de belangen te behartigen van de schoolbesturen in het primair onderwijs. Je houdt je met name bezig met de bekostiging van passend onderwijs, maar daarnaast ook met de bekostiging van onderwijsachterstandenbeleid, onderwijs aan nieuwkomers en de huisvesting primair onderwijs. Daartoe verricht je onder meer de volgende activiteiten:

 • het volgen en analyseren van ontwikkelingen in kosten en bekostiging van passend onderwijs, onderwijsachterstandenbeleid, onderwijs aan nieuwkomers en huisvesting;
 • het adviseren over en voorbereiden van het bestuurlijke besluitvormingsproces en (bestuurlijke) overleggen van het Dagelijks Bestuur;
 • het informeren van leden/ delen van kennis en informatie, o.a. via de kennisgroepen financiën, nieuwsberichten, toolbox en de helpdesk;
 • het ondersteunen van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij de verdere professionalisering van het financieel management, en het adviseren van besturen over financiële verantwoording;
 • het kritisch volgen van de gevolgen van de financiële verevening binnen ‘passend onderwijs’ en de consequenties van initiatieven en veranderingen op het gebied van bekostiging en wet- en regelgeving binnen passend onderwijs, zoals harmoniseren bekostiging sbo (v)so, invlechting (v)so/ regulier;
 • het kritisch volgen van financiële gevolgen van mogelijke invoering van ‘inclusief onderwijs’ als gevolg van ratificering van Verdrag van Rechten van mensen met een beperking;
 • zorg dragen voor verbinding met externe partners als accountantskantoren, AK’s en financiële dienstverleners.

Wat vragen wij?

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met onderwijsfinanciën in het onderwijs, bij voorkeur in het primair onderwijs;
 • Zeer goede Excel-vaardigheden;
 • Nieuwsgierige onderzoeker;
 • Accuraat/ Scherpe aandacht voor detail;
 • Werkervaring (tenminste 4 jaar);
 • Een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt en die gewend is analyses te onderbouwen met heldere en aansprekende argumenten.

Je beschikt over een goed analytisch vermogen, bent creatief, communicatief en initiatiefrijk. Je kunt je inleven in onze leden, maar ook in de overwegingen van onze overlegpartners. Je bent in staat je werk goed te plannen en te organiseren. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en bovenal werk je graag en goed samen met al je collega’s.

Wat bieden wij?

Een detacheringsovereenkomst voor de periode van september tot en met december 2018 voor ongeveer 2 dagen per week. Je werkt in een professionele en dynamische omgeving. In overleg zijn de 2 dagen flexibel in te vullen. Je wordt verwacht minimaal 1 dag in de week aanwezig te zijn op ons kantoor in Utrecht en in voorkomende gevallen op wisselende locaties bij onder andere OCW, besturen en bij landelijke of regionale bijeenkomsten. Deze tijdelijke functie is hierdoor ook te vervullen naast bijvoorbeeld een functie als controller bij een schoolbestuur.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan tot 1 juni door je motivatie en cv te sturen naar vacature@poraad.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marlies van den Bel, domeinregisseur Werkgeverszaken (m.vandenbel@poraad.nl).