Op het programma staat voor vanmiddag een gesprek met een schoolleider en een intern begeleider. Met hen bespreek je hun behoefte aan ondersteuning op hun zeer zwakke school. Maar eerst heb je nog een overleg met je collega’s. Een van de agendapunten is ‘het verlagen van de werkdruk in de sector’. Jij bent de kartrekker van dit traject. Je collega’s zitten hier wat theoretischer in, maar jij kent de problematiek vanuit je praktijkervaring. Op basis van de uitkomsten van het overleg werk jij je plan van aanpak voor de PO-Raad verder uit en maak je dit gereed voor een bespreking met ons bestuur.

Spreken bovenstaande werkzaamheden je aan? Lees dan vooral verder.

Het programma Goed worden en goed blijven (GWGB) is een gesubsidieerd project dat scholen en besturen ondersteunt wanneer zij te maken krijgen met een onvoldoende beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Binnen het programma wordt een pool van experts met ‘analisten’ en ‘vliegeniers’ aangestuurd. De analisten worden bij een onvoldoende beoordeling van een school eerst ingezet om een verdiepende analyse te maken en aanbevelingen te doen voor de verbetering. Na deze analyse komt de Vliegende Brigade in beeld, de vliegeniers ondersteunen de school op de geconstateerde ontwikkelpunten om zo de kwaliteit weer op orde te krijgen. Het expertteam telt momenteel 25 analisten en 25 vliegeniers.

Het wordt de taak van onze nieuwe collega om de coördinatie van het werk van dit programma mede uit te voeren, vooral gericht op het werk van de Vliegende Brigade. Concreet betekent dit dat hij/zij bij de vraag van een school een passende ‘vliegenier’ zoekt, in gesprek gaat met deze expert over de invulling van de opdracht, de vliegenier volgt in het begeleidingstraject en zorgt dat alle verantwoordingsdocumenten rond diens inzet op orde zijn en komen.
De coördinatie van GWGB doet de nieuwe collega samen met twee andere adviseurs (waaronder de projectleider).

Daarnaast zal de nieuwe collega worden ingezet binnen de domeinen Onderwijsinhoud en -opbrengsten en Werkgeverszaken. Specifiek zijn we op zoek naar iemand die vanuit relevante werkervaring binnen het onderwijs aan de slag gaat met onderwijskundige thema’s en werkdruk in het Primair Onderwijs.

De globale verdeling van de werkzaamheden zal naar verwachting voor de helft liggen in het programma GWGB en voor de andere helft als beleidsadviseur binnen de domeinen Onderwijsinhoud en -opbrengsten en Werkgeverszaken.

Wij vragen

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Minstens 5 jaar werkervaring in het basisonderwijs als bv. schoolleider, bovenschoolse intern begeleider of stafmedewerker onderwijskwaliteit
  • Kennis van actuele onderwijskundige concepten, -onderzoeken en -ontwikkelingen, het onderzoekskader van de onderwijsinspectie, ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Wij bieden

  • Een dynamische rol op zowel landelijk als operationeel niveau
  • Een open en professionele werksfeer
  • Een fulltime dienstverband, werken in deeltijdverband voor minimaal 32 uur per week is bespreekbaar
  • Een tijdelijk dienstverband van een jaar, met uitzicht op verlenging. Een detacheringsovereenkomst is ook bespreekbaar.
  • De inschaling en je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. De PO-Raad volgt de CAO Nederlandse Universiteiten.

Over ons

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kwaliteit staat voorop. De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20 december door je motivatie en cv te sturen naar vacature@poraad.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bernard Teunis, domeinregisseur Onderwijsinhoud en – opbrengsten (06 12 78 14 73) of Anneke van der Linde, projectleider GWGB (06 51 19 51 71). 

De data voor de gesprekken zijn vooraf vastgesteld. De eerste ronde gesprekken voor de selectie van deze functie vinden plaats op woensdag 10 en vrijdag 12 januari, de tweede ronde vindt plaats op maandag 15 januari.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.