Nieuws

Veldraadpleging fusietoets: laat uw mening horen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) organiseert in januari drie bijeenkomsten waarbij bestuurders, schoolleiders, leraren en ouders input kunnen geven over de fusietoets in het funderend onderwijs. Mede op basis van de uitkomsten van deze veldraadpleging wordt een besluit genomen over het vervolg van de fusietoets.

In de Tweede Kamer speelt momenteel een discussie over de fusietoets. Een recente evaluatie van de Wet fusietoets toonde aan dat deze toets scholen belemmert om tijdig en adequaat te reageren op krimpscenario’s. In de Kamer wordt echter verschillend gedacht over het nemen van maatregelen. In haar initiatiefnota ‘Van kramp naar kans’ stelde Kamerlid Straus (VVD) voor de fusietoets in het funderend onderwijs af te schaffen in regio’s met een formele status als krimpregio, en de toets in de overige gebieden verder te versoepelen. D66 diende een motie in om de fusietoets helemaal af te schaffen. Dit vindt de PvdA (nu) echter te ver gaan en ook de SP wil de fusietoets handhaven. Deze partijen wezen er daarbij op dat de fusietoets al is versoepeld.

De Kamer en bewindslieden van OCW hebben aangegeven eerst de resultaten van de veldraadpleging te willen afwachten, voordat ze een besluit nemen over de fusietoets. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk mensen uit het veld deelnemen aan deze veldraadpleging; de Kamer en bewindslieden kunnen dan tot een goed gefundeerd besluit komen, dat ook door het veld wordt ondersteund.

Wat betreft de PO-Raad moet de fusietoets zo snel mogelijk worden afgeschaft. De leerlingendaling waar veel scholen mee geconfronteerd worden, vereist dat nu concrete daden gesteld worden die meer samenwerking voor scholen op korte termijn mogelijk maken. 

Meld u aan voor een van de bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 18 januari in Eindhoven (van 15.00 tot 17.30 uur)
  • donderdag 21 januari in Utrecht (van 15.00 tot 17.30 uur)
  • vrijdag 22 januari in Zwolle (van 10.00 tot 12.30 uur) 

U kunt zich aanmelden via secretariaatprimaironderwijs@minocw.nl. Vermeld daarbij aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen en uw naam, functie, onderwijsinstelling en contactgegevens. Het aantal plaatsen per bijeenkomst is beperkt.

De bewindslieden van OCW zullen de uitkomsten van de veldraadpleging uiterlijk op 1 maart 2016 naar de Tweede Kamer sturen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten