Nieuws

Versoepeling coronamaatregelen voor het onderwijs

Het kabinet heeft besloten de coronamaatregelen voor het onderwijs nog verder te versoepelen. Zo vervalt het advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw om twee keer per week een zelftest te doen. Daarnaast denkt het ministerie van OCW na over verschillende scenario’s voor de (middel)lange termijn. De PO-Raad heeft eerder opgeroepen na te denken over een langetermijnstrategie voor corona en is hierover met het ministerie van OCW in gesprek.

De belangrijkste versoepelingen op een rijtje:

  • Het advies om twee keer per week een zelftest te doen voor onderwijspersoneel, leerlingen in het po/so/sbo in groep 6 t/m 8 en in het vso voor alle leerlingen, vervalt per direct. Wel blijft het advies om bij klachten een zelftest te doen.
  • Scholen die nog wel gebruik willen maken van de zelftesten kunnen deze bestellen via de aanvraagmodule in Citero.
  • Vanaf 23 maart hoeven leerlingen in het leerlingenvervoer geen mondkapjes meer te dragen.

Lange termijn

Alle versoepelingen kun je nalezen in het servicedocument van het ministerie van OCW op lesopafstand.nl. Omdat veel maatregelen zijn losgelaten volstaat het servicedocument corona voor het funderend onderwijs en worden er geen protocollen meer geactualiseerd. Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een middellangetermijnvisie waarbij ook verschillende scenario’s voor de toekomst worden uitgewerkt. De PO-Raad houdt je hiervan op de hoogte via de website.

Afbeelding banner corona

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten