Nieuws

Versoepelingen corona per 25 februari: nieuwe protocollen

Vanwege de versoepelingen die gelden vanaf 25 februari zijn de protocollen voor het basisonderwijs, (speciaal) basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geactualiseerd. Je kunt deze vinden op lesopafstand.nl.  

Wijzigingen per 25 februari 2022  

• Advies en verplichting tot het houden van 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Het advies om 1,5 meter afstand te houden blijft nog wel gelden voor onderwijsmedewerkers die 28 weken of meer zwanger zijn. 

• Mondneusmaskers worden voor volwassenen enkel nog geadviseerd in drukke situaties.  

• In het protocol voor het vso: afstand tussen leerlingen en chauffeur in leerlingenvervoer is komen te vervallen. Mondneusmaskers voor leerlingen blijven nog wel gehandhaafd in het leerlingvervoer. Deze richtlijn komt te vervallen op het moment dat mondneusmaskers niet meer verplicht zijn in het openbaar vervoer.

-----------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen bao/so/sbo per 18 februari 2022:

I-2: Opgenomen dat de 1,5 meter afstand vervalt per 25 februari.
I-3: Het dragen van een mondneusmasker vervalt per 25 februari, daarmee vervalt deze paragraaf per 25 februari.
II-1: Teamvergaderingen mogen live plaatsvinden, leerlingen hoeven niet meer direct naar huis na schooltijd en de regels rond bewegingsonderwijs zijn gelijk aan de algemene regels in het onderwijs. Er mag weer publiek aanwezig zijn.
II-2:  Versoepelingen groepsactiviteiten en excursies met ouders.
II-4: Versoepeling ouders in de school.
II-5: Door de versoepelingen rond ouders in de school komt de paragraaf over ouderavonden, oudergesprekken en open dagen te vervallen, deze zijn toegestaan.
III-2: Cohortering is vervallen, daarmee is deze paragraaf komen te vervallen.
III-3: Aanpassingen in pauzebeleid is vervallen, daarmee is deze paragraaf komen te vervallen
III-2: Herziening van nummering.
III-3: Herziening van nummering.
III-5: Aanbod hulpteam bij ventilatie en inzameling casuïstiek waarbij SUViS niet volstaat toegevoegd.
IV-2: Opheffing isolatie na besmetting naar minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 dagen (met klachten) en 24 uur klachtenvrij.

Wijzigingen protocol vso per 18 februari 2022:

I-2: De 1,5 meter afstand vervalt per 25 februari.
I-3: Het dragen van een mondneusmasker vervalt per 25 februari.
II-1: Leerlingen hoeven niet meer direct naar huis na schooltijd.
II-1: De regels rond bewegingsonderwijs zijn gelijk aan de algemene regels in het onderwijs.
II-1: De 1,5 afstand vervalt per 25 februari.
II-2: Toegevoegd een versoepeling van het thuiswerkadvies.
II-3: Versoepelingen groepsactiviteiten en sportdagen en aanwezigheid ouders daarbij.
II-6: Versoepeling in ouderavonden/oudergesprekken en open dagen.
III-1: De 1,5 meter afstand vervalt per 25 februari.
III-2: Cohortering is vervallen.
III-3: Aanpassingen in pauzebeleid is vervallen.
III-2: Herziening van nummering. Afstand bewaren in het leerlingenvervoer vervalt per 25 februari.
III-3: Herziening van nummering.
III-4:  Aanbod hulpteam bij ventilatie en inzameling casuïstiek waarbij SUViS niet volstaat toegevoegd.
IV-2: Opheffing isolatie na besmetting naar minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 dagen (met klachten) en 24 uur klachtenvrij.

Twee jongens aan tafel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten