Nieuws

Versterking samenwerking sectorraden en profielorganisaties po en vo

De sectorraden (PO-Raad en VO-raad) en profielorganisaties (Verus, ISBO, LVGS, VBS, VGS en VOS/ABB) versterken hun samenwerking bij strategische vraagstukken, door streven naar afstemming van standpunten richting politiek en samenleving en het naar buiten brengen daarvan

Waar mogelijk zullen de organisaties elkaar benutten, versterken en ondersteunen. Met respect voor elkaar rol, en met onderkenning van expertise. Daarnaast wordt wederzijds onderkend en gerespecteerd dat belangenafwegingen soms niet tot een consensus zullen leiden.

Op 28 juni markeerden de bestuurders van de organisaties dit gezamenlijk initiatief.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten