Nieuws

Versterking samenwerking sectorraden en profielorganisaties po en vo

De sectorraden (PO-Raad en VO-raad) en profielorganisaties (Verus, ISBO, LVGS, VBS, VGS en VOS/ABB) versterken hun samenwerking bij strategische vraagstukken, door streven naar afstemming van standpunten richting politiek en samenleving en het naar buiten brengen daarvan

Waar mogelijk zullen de organisaties elkaar benutten, versterken en ondersteunen. Met respect voor elkaar rol, en met onderkenning van expertise. Daarnaast wordt wederzijds onderkend en gerespecteerd dat belangenafwegingen soms niet tot een consensus zullen leiden.

Op 28 juni markeerden de bestuurders van de organisaties dit gezamenlijk initiatief.