Nieuws

Voor in de agenda: de bijeenkomsten van 2020

Ook in 2020 staan er een aantal interessante, inspirerende en bijzondere evenementen en bijeenkomsten in de PO-Raad agenda. Om wat richting te geven in ons ruime aanbod, hierbij een selectie om alvast met potlood in de agenda te zetten.

Vereniging

Tussen 24 maart en 1 april 2020 organiseert de PO-Raad weer acht regiobijeenkomsten. Op de regiobijeenkomsten bespreken wij strategisch bestuurlijke en actuele thema’s in het primair onderwijs met onze leden. Aan het programma wordt nog gewerkt.

Op donderdag 4 juni 2020 houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering, met aansluitend op vrijdag 5 juni het jaarlijkse congres in Papendal. Informatie, uitnodigingen en aanmeldmogelijkheden volgen in de loop van 2020.


School, kind en omgeving

 • ICK dagen
  17 jan & 7 feb 2020
  In een serie van vier inspirerende en informatieve bijeenkomsten krijgen schoolbestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg en/of gemeente de kans om te leren van de praktijk. Op 17 januari kun je een kijkje nemen bij IKC Sint Michael in Harlingen en op 7 februari bij Kindcentrum De Groenling in Panningen.
   
 • Ontwikkelgroep preventie van thuiszitten
  25 mrt 2020
  Het reduceren en het voorkomen van het aantal leerlingen dat thuis zit is een complex en weerbarstig vraagstuk. Leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen thuiszitten. Vaak is een combinatie van onderwijs en jeugd aanbod of samenwerking tussen beide om deze jongere op een duurzame manier terug te leiden naar het onderwijs.
   
 • Ontwikkelgroep jeugdhulp op school 
  30 mrt 2020
  Op steeds meer scholen wordt jeugdhulp op het niveau van de school georganiseerd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Wat kunnen we leren van deze verschillende initiatieven? Met deelnemers aan deze groep gaan we in op de diverse organisatievormen, onderliggende vraagstukken en de individuele ontwikkelvragen.
   

Goed onderwijs, goed bestuur

 • Kwaliteit & goed bestuur voor beginnende bestuurders
  2 mrt 2020
  Ben je nieuw in het bestuurdersvak of sta je op het punt schoolbestuurder te worden?! Speciaal voor beginnende bestuurders organiseert de PO-Raad een leergang over de rol, taken en verantwoordelijkheden van bestuurders. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor strategisch HR-beleid? Hoe regel je de financiën goed, pak je de regie op onderwijskwaliteit en regel je de verantwoording hierover?
   
 • Werkgroepen ontwikkeling po/vo benchmark
  12 feb, 14 feb, 4 mrt & 6 mrt 2020
  Wil je meewerken aan de ontwikkeling van de po/vo benchmark? De PO-Raad en VO-raad zoeken bestuurders, controllers en stafmedewerkers die willen bijdragen aan de inrichting van de benchmark. Een waardevolle benchmark komt alleen tot stand als de sector zelf aan het stuur zit en gaat over de invulling.  
   
 • Leergang regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders
  5 mrt 2020
  Kwaliteitszorg in je eigen organisatie nog beter vormgeven? Leer van diverse deskundigen en op basis van verrassende en nieuwe inzichten hoe je op een andere manier kunt kijken naar je eigen kwaliteitszorg. Ook is er volop aandacht voor eigen leervragen.
   

Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

 • Onderwijsinzicht: anders organiseren met ict
  17 jan 2020
  Ict doordacht inzetten kan het onderwijs veel opleveren. Het anders organiseren van ict biedt kansen, nu en in de toekomst. Maar hoe kom je tot doordachte keuzes? En hoe organiseer je ict zodat leerlingen er maximaal profijt van hebben? Op OnderwijsInzicht zie je hoe ict helpt bij de dagelijkse praktijk en maatschappelijke vraagstukken. Ook krijg je, op basis van onderzoek, inzicht in de mogelijkheden die ict kan bieden.
   
 • Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid
  12 feb 2020
  Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ben je geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wil je weten hoe je dit in de praktijk kunt toepassen kom dan naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020. 
   
 • Innovatiemodule ‘Pass it on!’ met studiereis naar SXSWedu
  7 - 14 mrt 2020
  In de module ‘Pass it on!’ bezoek je vanuit een eigen innovatie- of verandervraag de onderwijsweek in Texas USA. Daarvoor en erna zijn er sessies in Nederland om samen met de andere deelnemers het vraagstuk uit te werken en te reflecteren op de opgedane kennis. Deze werkwijze van samen leren en delen sluit aan bij de aanpak van de Innovatievragen Onderwijs en ICT.

Bekijk alle bijeenkomsten, conferenties en leergangen in de webagenda.