Nieuws

Voordracht nieuwe vicevoorzitter PO-Raad

Op 23 januari 2017 neemt onze vicevoorzitter, Simone Walvisch, afscheid van de PO-Raad. Haar tweede termijn als vicevoorzitter loopt af. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad heeft statutair vastgelegd dat een wervings- en selectiecommissie – bestaand uit leden - de opdracht krijgt om een voordracht te doen voor een nieuwe vicevoorzitter. Deze opdracht is met succes afgerond.

Na een intensieve procedure heeft de commissie het besluit genomen om de heer C.P.A. (Anko) van Hoepen (43 jaar) voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 24 november als de nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. Van Hoepen is sinds 2007 bestuurder bij Alpha Scholengroep in Zeeland. Vanaf 2013 is hij als lid van het Algemeen Bestuur nauw betrokken bij de PO-Raad.

Anko van Hoepen is een betrokken onderwijsmens. Hij weet hoe het is om groepsleerkracht te zijn, IB-er, directeur van een basisschool en de laatste 9 jaar bestuurder van een scholengroep. Hij is een verbinder. In Zeeland vervult hij deze rol tussen de schoolbesturen, tussen het onderwijs en de Zeeuwse wereld, tussen het Zeeuwse primair onderwijs en de PO-Raad. Resultaten (samen met anderen) bijvoorbeeld: een goed lopend Zeeuws bestuurlijk onderwijsplatform dat zich buigt over een gezamenlijk antwoord op de leerling daling en een Zeeuwse variant van opleiden in de school. En het eerste regionaal transfercentrum is opgericht in Zeeland. In het Algemeen Bestuur van de PO-Raad heeft Anko zich laten zien als kritisch en scherp, meedenkend en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daar bleek ook dat Anko een breder perspectief heeft dan zijn eigen organisatie of de Zeeuwse situatie; hij denkt vanuit het belang van de hele sector primair onderwijs.

De ALV, het hoogste orgaan van onze vereniging, besluit over deze voordracht. Na instemming door onze leden zal Anko van Hoepen per 1 februari 2017 Simone Walvisch opvolgen als vicevoorzitter.