Nieuws

Voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel bij het testen op Covid-19

Het streven is dat vanaf vrijdag 18 september 2020 onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs - na toestemming van de schoolleider – toegang krijgen tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het zo veel mogelijk voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces niet in gevaar komt. De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.

Nadere informatie voor scholen (inclusief het speciale telefoonnummer) volgt later deze week.

Afweging

De schoolleider moet een integere afweging maken. Als de voorrangsprocedure vol loopt met niet-spoedeisende testen, kan de snelle doorlooptijd niet meer gerealiseerd worden. De voorrangsprocedure is alleen geoorloofd als de continuïteit van het primair proces in gevaar is. Dat wil zeggen dat er sprake van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd.

De voorrangsprocedure werkt alsvolgt:

  • De medewerker meldt zich bij de schoolleider als zij/hij corona-gerelateerde klachten heeft;
  • De schoolleider kijkt of zij/hij in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure, hiertoe komt een afwegingskader beschikbaar.

De GGD en alle instanties hebben erg hun best gedaan om de voorrangsprocedure voor het onderwijs te realiseren. De onderwijsorganisaties zijn blij dat dit op deze korte termijn is gelukt. Het is wel belangrijk dat de voorrangsprocedure door iedereen zorgvuldig wordt toegepast.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten