Nieuws

Voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel vanaf maandag 21 september

Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs - na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. Het streven was om het testen met voorrang voor onderwijspersoneel al mogelijk te maken op vrijdag 18 september. Helaas is dit niet gelukt, omdat het inregelen van de voorrangsprocedure bij de GGD wat langer heeft geduurd dan verwacht. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces zo min mogelijk in gevaar komt. De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. De schoolbesturen ontvangen later vandaag meer informatie over de procedure met een afwegingskader, een standaard voorrangsverklaring en het speciale telefoonnummer.

De PO-Raad heeft zich er hard voor gemaakt dat onderwijspersoneel met voorrang getest kan worden, omdat de situatie onhoudbaar was geworden. Het wachten op een coronatest en vervolgens nog wachten op de uitslag nam teveel tijd in beslag en zorgde voor veel lesuitval.

De GGD en alle instanties hebben erg hun best gedaan om de voorrangsprocedure voor het onderwijs te realiseren. De onderwijsorganisaties zijn blij dat dit is gelukt, al is het nog niet deze week, maar per ingang van volgende week. Het is wel belangrijk dat de voorrangsprocedure door iedereen zorgvuldig wordt toegepast.

Afweging

De schoolleider moet een integere afweging maken. Als de voorrangsprocedure vol loopt met niet-spoedeisende testen, kan de snelle doorlooptijd niet meer gerealiseerd worden. De voorrangsprocedure is alleen geoorloofd als de continuïteit van het primair proces in gevaar is. Dat wil zeggen dat er sprake van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd.

De voorrangsprocedure werkt als volgt:

  • De medewerker meldt zich bij de schoolleider als zij/hij corona-gerelateerde klachten heeft;
  • De schoolleider kijkt op basis van het afwegingskader of zij/hij in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure;
  • Indien dat het geval is, ontvangt de medewerker een ingevulde en ondertekende voorrangsverklaring en verdere informatie over het testen.