Nieuws

Voortgang aanpak leerlingendaling geanalyseerd

Het merendeel van de schoolbesturen in het primair onderwijs is zich bewust van leerlingendaling. Ook werken zij op regionaal niveau volop samen met gemeenten en ouders om de gevolgen van deze leerlingendaling op te vangen. Dat stelt staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in zijn brief aan de Tweede Kamer.

In zijn brief schets Dekker de voortgang van de uitvoering van de maatregelen om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan. Alhoewel er dus veel is bereikt op het terrein van bewustwording en samenwerking, is er ten opzichte van 2015 weinig voortuitgang geboekt op het gebied van planvorming, zo blijkt uit de voortgangsrapportage. Omdat de leerlingendaling in het primair onderwijs nog verder doorzet, wijst Dekker op het belang van de gezamenlijke planning van het onderwijsaanbod in de regio.

Lees hier de gehele voortgangsrapportage.