Nieuws

Vragen en maatregelen omtrent het coronavirus

Het coronavirus raakt ook het primair onderwijs. De PO-Raad adviseert schoolbestuurders en scholen om de informatie en richtlijnen van het RIVM en de lokale GGD te volgen. Maar waar lopen scholen tegen aan? Welke vragen leven er waar nog geen antwoord op is? En welke maatregelen en interventies treffen scholen? Om onze sector te ondersteunen en te bepalen hoe wij als PO-Raad hierop acteren, willen wij hier graag zicht op krijgen via dit formulier.

De knelpunten en vragen van onze leden delen wij met relevante partijen zoals het RIVM en het ministerie van OCW. Interventies waar ook andere scholen hun voordeel mee kunnen doen, delen wij op korte termijn op onze website.      

* In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij geen persoons- en organisatiegegevens met derden. 


Vragen over het coronavirus?

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer: 0800 - 1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot de cao primair onderwijs kun je terecht bij onze Helpdesk