Nieuws

Wat als leerlingen door coronagerelateerde klachten of omstandigheden niet (volledig) naar school kunnen?

Corona wordt nu volgens landelijk beleid gezien als een gewone luchtweginfectieziekte. Het handelingskader thuisblijvers corona is daarmee niet meer van toepassing. Voor leerlingen die coronagerelateerd langdurig (deels) niet naar school gaan, geldt nu dezelfde route als voor alle andere leerlingen die ziek zijn. Het uitgangspunt is dat er voor alle jeugdigen die om medische redenen niet (volledig) naar school kunnen een oplossing komt om passend deel te nemen aan onderwijs. 

AJN Jeugdartsen Nederland heeft in overleg met onderwijsorganisaties een advies gemaakt over de schooldeelname voor leerlingen die door coronagerelateerde klachten of omstandigheden niet (volledig) naar school kunnen. Na het vervallen van de coronamaatregelen was hier mogelijk onduidelijkheid over.

Handen wassen

Downloads

Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen
PDF, 129.73 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten