Webinar

Webinar | Welbevinden van leerlingen in het po; wat kan jij doen?

3 oktober 2023
15:30 - 17:00

Online

Aanmelden
Thema
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Schoolleiders
Overig

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds merkbaar in het onderwijs. We zien dat niet alleen terug in de leerprestaties voor rekenen en taal, maar ook in de toegenomen zorgen van schoolleiders, ib-ers en leraren over het welbevinden van leerlingen. In het speciaal onderwijs zijn de zorgen over welbevinden zelfs groter dan over de leerprestaties taal en rekenen! Tijdens het webinar op 3 oktober 2023 ontvang je van kinderpsycholoog Tischa Neve – bekend van o.a. het TV-programma ‘Schatjes’ –  praktische tips om het welbevinden van de leerlingen in jouw klas te bevorderen. 

Nederlandse jongeren tussen 11 en 16 jaar ervaren fors meer mentale problemen en druk door schoolwerk dan hun leeftijdsgenoten in de afgelopen twintig jaar, zo blijkt uit recent onderzoek. Van groep 8 leerlingen rapporteert 16% een laag niveau van emotioneel welbevinden. Daarnaast zijn er bij leraren, ib-ers en schoolleiders veel zorgen over de motivatie en het concentratievermogen van leerlingen in alle leerjaren. Hoewel er veel zorgen worden geuit, hebben we weinig zicht op wat er precies speelt, met name bij jonge kinderen. En wat we er aan kunnen doen.

Tijdens dit webinar deelt kinderpsycholoog Tischa Neve praktische tips om het welbevinden van de leerlingen in jouw klas te bevorderen. Ook kun je jouw vragen aan Tischa voorleggen. Professionals uit de praktijk zijn aanwezig om te delen wat zij in hun klas inzetten om het welbevinden van hun leerlingen een boost te geven. Ook gaan we met elkaar in gesprek: hoe staat het ervoor met welbevinden van onze leerlingen? Wat speelt er in de verschillende leerjaren? En wat is er nodig om het welbevinden te vergroten? Kortom, een webinar om niet te missen!

NPO | kenniscommunity

Het webinar wordt georganiseerd vanuit de kenniscommunity. De Kenniscommunity biedt scholen in het funderend onderwijs (leraren, schoolleiders en bestuurders) een plek waar zij praktijkkennis kunnen vinden en delen over de interventies uit de menukaart Nationaal Programma Onderwijs, met waar mogelijk een koppeling naar beschikbare wetenschappelijke kennis. Daarnaast maakt de kenniscommunity het mogelijk ervaringen en praktijkkennis te delen over de effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk. Kijk hier voor meer informatie.