Nieuws

Wegvallen vordering OCW kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs

De wet vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat op 1 januari 2023 in. Op dat moment vervalt een jaarlijkse vordering van de schoolorganisaties op OCW. De PO-Raad heeft meerdere malen bij OCW benadrukt dat het wegvallen van deze vordering een fors negatief effect heeft op de vermogenspositie van schoolorganisaties. Dit kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs, doordat scholen het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau moeten brengen.

De PO-Raad heeft het ministerie dringend verzocht om scholen voldoende tijd te geven om deze forse financiële tegenvaller te verwerken. Helaas is hier - op grond van een uitspraak van de Raad voor de Jaarverslaglegging - maar zeer beperkt aan tegemoet gekomen. Scholen krijgen nauwelijks tot geen mogelijkheid om deze abrupte en forse negatieve impact op de financiële positie te verwerken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de sector voortgezet onderwijs, die in 2005 wel ruim de tijd kreeg om het wegvallen van deze vordering te verwerken.

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,De PO-Raad ontvangt meerdere signalen van schoolorganisaties die aangeven dat het abrupt wegvallen van de vordering op OCW een dusdanige impact heeft, dat dit waarschijnlijk zal leiden tot bezuinigingen en het terugdraaien van geplande investeringen. OCW heeft volgens ons onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van het wegvallen van de vordering voor schoolorganisaties in het primair onderwijs. We kunnen daarom niet uitsluiten dat er juridische procedures vanuit schoolorganisaties zullen volgen.’’

Wijziging voorziening groot onderhoud

Het financiële effect van het wegvallen van de vordering wordt per 2023 versterkt door ontwikkelingen rondom het op een andere wijze verwerken van het groot onderhoud in de jaarcijfers. Deze hebben ook een negatieve impact op de vermogenspositie van de schoolorganisaties. Tot op heden kunnen schoolorganisaties hier nog niet op anticiperen, omdat de daarvoor benodigde informatie niet beschikbaar is. Gegeven de voorbereidingstijd die nodig is voor een verantwoorde invoering, heeft de PO-Raad er bij het ministerie op aangedrongen om de wijziging voorziening groot onderhoud uit te stellen.
 

Banner financiën

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten