Ben jij specialist op het gebied van Goed Bestuur? Ben je bekend met de onderwijssectoren vind je het leuk je tanden te zetten in complexe strategische thema’s? Dan ben jij mogelijk onze nieuwe collega! Als beleidsadviseur Goed Bestuur houd je je op sectorniveau bezig met het professionaliseren van bestuurders, medezeggenschap en leid je een traject waarmee je de discussie over schaalgrootte in het onderwijs een stap verder brengt. Daarbij behartig je de belangen van onze leden, stimuleer je de verdere ontwikkeling van de sector en ondersteun je schoolbesturen.

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen binnen onderwijsorganisaties is een belangrijke sleutel tot duurzaam, goed onderwijs. Goed onderwijs stelt eisen aan het bestuurlijk handelen, maar ook aan de inrichting van het onderwijs. Uitkomsten van gesprekken binnen de vereniging, rapportages van de monitorcommissie Goed Bestuur én eerste inzichten vanuit het bestuurlijk toezicht van de Inspectie van het Onderwijs zijn aanleiding om de kwaliteit van het bestuurlijk handelen verder te versterken. Daarnaast pleiten leden van de PO-Raad er in toenemende mate voor om het thema schaalgrootte op een zorgvuldige en onderbouwde wijze bespreekbaar te maken. Het gaat dan vooral om de vraag of en zo ja hoe de omvang van een bestuur en grootte van een school van invloed zijn op de onderwijskwaliteit. Dit hangt ook sterk samen met hoe politiek en samenleving stuurt op sectoraal niveau.

Ben je ervan overtuigd dat jij met jouw expertise in staat bent om deze vraagstukken verder te brengen? Solliciteer dan snel!

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur bij de PO-Raad functioneer je zowel in de rol van adviseur als projectleider. Je adviseert ons bestuur, onze leden en andere belanghebbenden vanuit je expertise. Daarbij weet je gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen op jouw beleidsterreinen te benoemen. Maar, bovenal ben je in staat om leden te verbinden, innovatie te signaleren en te stimuleren en vragen vanuit de sector op te halen.

Je hebt een passie voor Goed Bestuur, bent analytisch sterk, communicatief en initiatiefrijk. Ook ben je stressbestendig en in staat je werk goed te plannen en te organiseren. Daarnaast heb je een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en werk je graag en goed samen. Hoewel je specifiek verantwoordelijk bent eerder genoemde thema’s kun je moeiteloos mee denken over thema’s als de code Goed Bestuur, onderwijskwaliteit, toezicht en verantwoording.

Wij vragen:

 • Een afgeronde WO-opleiding (bijvoorbeeld op het gebied van Bestuurskunde of Organisatiewetenschap);
 • Minimaal vijf jaar werkervaring, bij voorkeur in een onderwijs (gerelateerde) organisatie;
 • Aantoonbare ervaring met complexe strategische thema’s;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en strategische adviesvaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Goede presentatievaardigheden.

Wij bieden:

 • Een dienstverband van 0,8 FTE (32 uur)
 • Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met mogelijkheid tot een vast dienstverband;
 • De PO-Raad volgt de CAO Nederlandse Universiteiten, je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring;
 • Goede ontwikkelmogelijkheden;
 • Fijne werksfeer.

Organisatieprofiel

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kwaliteit staat voorop. De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel. De PO-Raad is een organisatie waar alle deuren open staan en iedereen aanspreekbaar is.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 12 december. Stuur je sollicitatie en motivatiebrief naar vacature@poraad.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bernard Teunis, domeinregisseur Goed Onderwijs, Goed Bestuur via 06-12781473 of b.teunis@poraad.nl. De dag waarop de eerste gesprekken worden gevoerd is 16 december 2019. De tweede ronde gesprekken vindt plaats op 18 december.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.