Sarah Abbou werkt bij de PO-Raad als beleidsadviseur binnen het domein School & Omgeving

,,Je krijgt de vrijheid om out of the box te denken en je collega’s en bestuur te overtuigen van wat jij denkt dat goed is."

 

 

 

 

 

 

Kun je iets vertellen over je werk bij de PO-Raad?

,,Als beleidsadviseur adviseer ik het bestuur van de PO-Raad over thema’s als de doorgaande leerlijn, sociale veiligheid, passend onderwijs en ouderbetrokkenheid. Ik stem over deze onderwerpen veel af met andere organisaties zoals zorgpartijen, ouderorganisaties, ministeries, maar natuurlijk ook met scholen en schoolbesturen. Als ik aan tafel zit bij deze organisaties vertegenwoordig ik de hele sector. Ik ben gelukkig niet alleen maar aan het vergaderen, maar organiseer bijvoorbeeld ook bijeenkomsten en monitor de vooruitgang op verschillende projecten.’’

Hoe is de sfeer op de werkvloer?

,,Informeel en open. Serieus, maar met een knipoog. Bij de PO-Raad wordt iedereen betrokken bij belangrijke thema’s. Het ‘samen doen’ past heel erg bij de organisatie. De sfeer is veel luchtiger dan ik verwacht had.’’

Hoe vond je het om als starter aan de slag te gaan bij de PO-Raad?

,,Ik kwam net uit de collegebanken toen ik hier aan de slag ging. Bij de PO-Raad kan ik me breed ontwikkelen en mijn rugtas vullen met verschillende ervaringen. Je hebt overleggen met allerlei verschillende partijen en brainstormt over nieuwe ontwikkelingen in het primair onderwijs. Daarnaast ga je ook regelmatig op bezoek bij scholen en schoolbesturen. Het is belangrijk dat er geen kloof is tussen praktijk en beleid. Al die verschillende geluiden en belangen zijn meteen ook de grootste uitdaging in mijn werk. Het belangrijkste vind ik dat er naast professionele ontwikkeling ook ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de vrijheid om out of the box te denken en je collega’s en bestuur te overtuigen van wat jij denkt dat goed is. Als je het maar goed kan onderbouwen natuurlijk. Je krijgt als starter bij de PO-Raad de ruimte om jezelf te ontdekken op professioneel en persoonlijk gebied.’’