Stan Boschman is stagiair bij de PO-Raad en doet onderzoek naar de effectiviteit van bestuurlijke visitatie. 

,,Afwisselend werk ik aan mijn onderzoek en sluit ik aan bij verschillende interne overleggen om wat breder geïnformeerd te worden."

 

 

 

 

 

 

Waarom wilde je graag als stagiair onderzoek doen bij de PO-Raad?

,,Ik heb altijd al interesse gehad in het onderwijs. Dat komt doordat veel familie en vrienden van mij in het onderwijs werken. Tijdens mijn studie Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen kwamen er verschillende casussen voorbij uit het onderwijs op bestuursniveau. Zo vind ik de professionalisering van schoolbesturen, publiek management en de Code Goed Bestuur hele interessante thema’s."

Kun je iets meer vertellen over je onderzoek?

,,Mijn onderzoek richt zich in brede zin op de professionalisering van schoolbesturen. Wat leeft er op het gebied van professionalisering in het primair onderwijs en hoe draagt bestuurlijke visitatie daaraan bij? De komende weken zet ik een vragenlijst uit onder leden van de PO-Raad en interview ik schoolbesturen die hebben deelgenomen aan het bestuurlijk visitatietraject zodat we een beter beeld krijgen van de effectiviteit van bestuurlijke visitatie."

Hoe ziet een werkdag bij de PO-Raad er voor jou uit?

,,Ik werk drie dagen in de week op het kantoor van de PO-Raad in Utrecht. In de trein op weg naar kantoor lees ik alvast een artikel dat relevant is voor mijn onderzoek of een essay of beleidsnotitie met als thema onderwijs en goed bestuur. Daarnaast bekijk ik de website van de PO-Raad om te zien welke thema’s er spelen in de actualiteit. Afwisselend werk ik aan mijn onderzoek en sluit ik aan bij verschillende interne overleggen om wat breder geïnformeerd te worden. Het is fijn dat daar ruimte voor is en dat ik overal bij betrokken word. De sfeer is dynamisch en open bij de PO-Raad: er wordt veel met elkaar gedeeld. Ik ben niet alleen maar op kantoor te vinden. Regelmatig ga ik ook naar een bijeenkomst waar leden van de PO-Raad aanwezig zijn, zoals een informatiebijeenkomst over bestuurlijke visitatie of één van de regiobijeenkomsten die de PO-Raad organiseert in aanloop naar de ALV."