Vind je het leuk om je tanden te zetten in complexe strategische onderwijsthema’s? Dan ben jij mogelijk onze nieuwe collega! Als beleidsadviseur Goed Bestuur bij de Vereniging PO-Raad houd je je op sectorniveau bezig met onderwijskwaliteit en het professionaliseren van besturen. Je vertaalt maatschappelijke vraagstukken en politieke wensen naar de sector, adviseert welke rol schoolbesturen en de PO-Raad daarin moeten pakken en werkt mee aan de uitvoering van deze adviezen. Daarbij behartig je de belangen van onze leden, stimuleer je de verdere ontwikkeling van de sector en ondersteun je schoolorganisaties.

Wat ga je doen?

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen binnen schoolorganisaties is een belangrijke sleutel tot goed onderwijs. Onder het motto ‘besturen is een vak’ stimuleert de PO-Raad op verschillende manieren de bestuurlijke kwaliteit in het primair onderwijs.  Bijvoorbeeld door de Code Goed Bestuur die sinds 1 januari 2021 van kracht is, actief uit te dragen en schoolbesturen te ondersteunen bij de toepassing ervan. Daarnaast ontwikkelen we met onze leden en met stakeholders beleid op thema’s als schaalgrootte en bestuurlijke samenwerking, professionalisering van besturen, en de samenwerking van schoolbesturen met intern toezichthouders en medezeggenschapsraden.

Als beleidsadviseur Goed Bestuur ben je samen met je directe collega’s verantwoordelijk voor coördinatie en doorontwikkeling van deze thema’s. Daarnaast ben je als projectleider verantwoordelijk voor de bestuurlijke visitaties die de PO-Raad voor zijn leden organiseert,  en kun je moeiteloos meedenken over onderwerpen als onderwijskwaliteit, vrijheid van onderwijs (artikel 23), inspectietoezicht en governance. Je bent betrokken en flexibel inzetbaar binnen het domein Goed onderwijs goed bestuur en op overkoepelende thema’s binnen het bureau van de PO-Raad. Je bent in staat jouw dossiers te verbinden aan het brede perspectief en de missie van de PO-Raad: samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind.

Als beleidsadviseur bij de PO-Raad functioneer je zowel in de rol van adviseur als van projectleider. Je adviseert ons bestuur, onze leden en andere belanghebbenden vanuit je expertise. Daarbij weet je gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen op jouw beleidsterreinen te benoemen. Je bent in staat om planmatig te werken en projecten op te zetten en te leiden. Bovenal ben je in staat om leden te verbinden, innovatie te signaleren en te stimuleren en vragen vanuit de sector op te halen.

Je hebt een passie voor onderwijs, bent analytisch sterk, communicatief en initiatiefrijk. Ook ben je  stressbestendig en in staat je werk goed te plannen en te organiseren. Daarnaast heb je een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en werk je graag samen. 

Wij vragen:

 • Een afgeronde WO-opleiding (bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, politicologie of organisatiewetenschap);
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in als politiek/bestuurlijk adviseur in de publieke sector;
 • Aantoonbare affiniteit met de onderwijssector, bij voorkeur het primair onderwijs;
 • Aantoonbare ervaring met advisering op complexe strategische thema’s;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en strategische adviesvaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Goede presentatievaardigheden.
 • Proactief, resultaatgericht, flexibel en verbindend.

Ben je ervan overtuigd dat jij met jouw expertise in staat bent om deze vraagstukken verder te brengen? Solliciteer dan snel! 

Wij bieden:

 • Een fulltime dienstverband, maar werken in deeltijdverband van minimaal 32 uur per week is bespreekbaar
 • Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met mogelijkheid tot een vast dienstverband;
 • De PO-Raad volgt de CAO Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt maximaal €5826,- bruto per maand op basis van 38 uur per week (schaal 12) en er is een eindejaarsuitkering van 8,3%. Er is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een compensatieregeling voor extra vakantiedagen. Inschaling is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring
 • Goede ontwikkelmogelijkheden
 • Fijne werksfeer

Organisatieprofiel

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kwaliteit staat voorop. Het bureau van de PO-Raad werkt vanuit vier inhoudelijke domeinen, te weten Goed onderwijs goed bestuur, Werkgeverszaken, Opleiden ontwikkelen & innovatie en Data & Informatiemanagement. De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel. De PO-Raad is een organisatie waar alle deuren open staan en iedereen aanspreekbaar is. 

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan tot 17 augustus. Stuur je sollicitatie en motivatiebrief naar vacature@poraad.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen tot 22 juli met Chantal Langejans, domeinregisseur Goed Onderwijs, Goed Bestuur via 06-30433355 of via mail. De eerste gesprekken worden gevoerd op dinsdag 24 augustus 2021, en de tweede ronde gesprekken vindt plaats op maandag 30 augustus 2021. Het is de intentie om de procedure voor 1 september af te ronden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.