Nieuws

Wetsvoorstel 'Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' naar Tweede Kamer

Minister Slob (Onderwijs) heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van belangstelling van ouders en leerlingen. De PO-Raad is blij met de eerste stap waarbij het richtingenbegrip als eis voor schoolstichting wordt geschrapt.

Een nieuwe school beginnen op basis van een pedagogisch-didactisch of onderwijskundig concept is nu alleen mogelijk in combinatie met een erkende geloofs- of levensovertuiging, een zogenaamde richting. Terwijl er wel behoefte is aan vernieuwing en uitbreiding van het onderwijsaanbod. Met de nieuwe wet ontstaat meer ruimte om op basis van een onderwijsconcept een school te beginnen.

PO-Raad vindt het mooi dat ouders echt iets te kiezen hebben door de grote verscheidenheid aan scholen en onderwijssoorten en zo een school kunnen kiezen die het beste bij hun kind past. Minister Slob zegt over het wetsvoorstel: ‘De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Door de huidige procedure is het starten van een nieuwe school haast onmogelijk geworden. Met dit wetsvoorstel ontstaat er meer ruimte om scholen te starten die beter aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen.’

Toetsen aan kwaliteitscriteria

Een kwaliteitstoets, uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, wordt onderdeel van de startprocedure. De PO-Raad is voorstander van het nieuwe, wat zwaardere, beoordelingsproces bij de start van een nieuwe school. Na de kwaliteitstoets beslist de minister van Onderwijs over de bekostiging van de nieuwe school. Indien aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan, staat de minister de stichting van een school toe. Als een nieuwe school na twee jaar wordt beoordeeld als kwalitatief slecht, kan deze gesloten worden.

Waken voor scholen in krimpgebieden

De PO-Raad vindt samenwerken in de regio van groot belang, hier heeft de minister in het wetsvoorstel ook aandacht voor. In krimpgebieden is het goed om stil te staan bij de daling van het aantal leerlingen bij bestaande scholen. In deze regio’s zijn er vaak gezamenlijke plannen bedacht door schoolbesturen en gemeenten om een duurzaam scholenaanbod voor de toekomst te creëren. De komst van een nieuwe speler kan in een aantal gevallen betekenen dat scholen moeten worden gesloten. In de huidige wet is vastgelegd dat de laatste school van de richting in de regio in stand kan worden gehouden, ook als deze school met het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm komt. Scholen die onder de nieuwe wet worden gesticht en over tien jaar met het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm komen, mogen in stand blijven als ze de laatste school van richting zijn in de omgeving.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwacht dat de wet op 1 augustus 2019 ingaat. De Tweede Kamer en Eerste Kamer debatteren en stemmen eerst nog over het wetsvoorstel.