Nieuws

Wijzigingen in protocollen doorgevoerd

In de persconferentie van 13 oktober zijn geen grote wijzigingen aangekondigd voor het onderwijs. Een aantal wijzigingen in de richtlijnen hebben echter wel gevolgen voor de regels die gelden voor scholen. Op basis daarvan zijn alle protocollen aangepast. De nieuwe versies zijn weer te vinden op lesopafstand.nl.

PO-Raad streeft er altijd naar om nieuwe protocollen zo snel mogelijk te publiceren. Dit vraagt wel afstemming met andere partijen. Er waren dit keer weer een aantal vragen waarop niet direct antwoord was. De meeste antwoorden zijn op dit moment binnen, zodat de nieuwe versies nu zijn gepubliceerd. Mogelijk volgen er de komende dagen nog aanscherpingen. Die worden dan weer zo snel mogelijk verwerkt.

Belangrijkste wijzigingen

Mondneusmaskers

Het dragen van mondneusmaskers in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wordt verplicht. Het kost nog enige tijd voordat dit wettelijk is geregeld. Tot die tijd geldt het dringend advies om mondneusmaskers in vso-scholen verplicht te stellen alsof dit al wettelijk is geregeld. Dit betekent: in het voortgezet speciaal onderwijs dragen leerlingen, personeelsleden en volwassen bezoekers een mondneusmasker wanneer zij zich verplaatsen in de school. Scholen met specifieke groepen leerlingen moeten zelf inschatten voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker realistisch is.

Voor medewerkers in het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs is het niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondneusmasker te dragen. Een school kan besluiten om het gebruik van een mondneusmasker voor volwassenen wel te adviseren bij verplaatsingen buiten het leslokaal als de 1,5-meterafstand met andere volwassenen niet gegarandeerd kan worden. Een medewerker kan ook zelf besluiten om een mondneusmasker te dragen bij verplaatsingen buiten het leslokaal.

Afstandsregel volwassenen

Aan scholen wordt geadviseerd dat ouders/verzorgers zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw blijven en erop worden gewezen om ten alle tijden de 1,5-meterafstand te bewaren.

Voor groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en musicals geldt het dringende advies om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden. Hierbij dienen de personeelsleden onderling 1,5 meter afstand te handhaven.

Gymlessen

Voor de gymlessen in het primair onderwijs geldt dat ze door kunnen gaan. Douches en kleedkamers op sportfaciliteiten in een externe accommodatie zijn open voor schoolgroepen.

Kijk voor alle details op lesopafstand.nl. Daar worden de protocollen en Q&A’s voortdurend bijgewerkt met de laatste richtlijnen en adviezen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten