Nieuws

Zelftesten voor onderwijspersoneel en teststraten

Vanaf half april kunnen scholen een levering van zelftesten verwachten. De zelftesten in het reguliere basisonderwijs en speciaal (basis-) onderwijs zijn bedoeld voor gebruik door het onderwijspersoneel. In het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs worden zelftesten ingezet voor het preventief testen van onderwijspersoneel en risicogericht testen van leerlingen. Het gebruik van zelftesten is altijd vrijwillig. OCW heeft deze week informatie hierover gestuurd naar scholen en schoolbesturen.

Onderwijspersoneel zonder klachten krijgt de mogelijkheid om zich twee per week preventief te laten testen. Dat geldt ook voor het personeel van de kinderopvang als zij in het gebouw van een school zit. Een zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus ingaan dan de reguliere testen in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. Zoals gezegd is deelname aan de preventieve zelftesten altijd op vrijwillige basis.

De scholen informeren hun medewerkers over de mogelijkheid van de zelftesten. De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van groot belang. De uitslag van de testen van onderwijspersoneel worden niet op persoonsniveau geregistreerd door scholen. De GGD is verantwoordelijk voor de registratie van coronabesmettingen.

In de brief vraagt de minister aan scholen en schoolbesturen om voor 9 april hun contactgegevens en adres te controleren en eventuele wijzigingen van de basisinformatie door te geven aan DUO.

Testafname leerlingen tot 12 jaar

De zelftesten zijn alleen voor onderwijspersoneel en niet voor leerlingen in het po. Leerlingen kunnen nog steeds terecht bij de bestaande testlocaties. De GGD gaat wel het testen van kinderen van 0-12 jaar aanpassen. De kinderen krijgen vanaf uiterlijk 4 april niet langer een wattenstaafje diep in de neus, maar slechts 1-2 cm. De afname in de keel blijft hetzelfde om de betrouwbaarheid te handhaven. OCW hoopt dat ouders hierdoor sneller geneigd zijn om hun kinderen te laten testen. Kijk hier voor meer informatie.

Voortgezet speciaal onderwijs

Vanaf half april worden in het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs zelftesten ingezet allereerst voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Het risicogericht testen wordt gebruikt als er een besmetting bij een leerling of medewerker op school bekend is. Daarnaast kunnen deze scholen de zelftesten aanbieden voor het preventief zelftesten van het onderwijspersoneel.

Het verspreiden van de zelftesten naar de scholen wordt gecoördineerd door OCW. De PO-Raad en VO-raad denken hierin mee.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten