Nieuws

‘Zullen we het gewoon wat meer samen doen?’

Het schooljaar zit er bijna op. Terwijl besturen en schooldirecties zich buigen over de teamformatie van aanstaande schooljaar, kijken leraren en leerlingen uit naar de laatste schooldag. En daarmee is het tijd voor een terugblik van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen. Ditmaal een persoonlijke terugblik, want ‘we hebben het afgelopen jaar al zoveel teruggeblikt, bijvoorbeeld rondom ons 10-jarig bestaan’, stelt Den Besten.

,,Dit was het jaar waarin we veel nieuwe gezichten zagen in onze vereniging, bestuurders bijvoorbeeld die al jaren lid waren maar zich nu actiever laten zien, meer jongere bestuurders, meer vrouwen en mensen uit andere sectoren die de overstap maakten naar het primair onderwijs.’’ Ze komen bijvoorbeeld uit de kinderopvang, gemeenten en het middelbaar of voortgezet onderwijs. Goed voor de verbinding, vindt Den Besten, en daarmee voor ons onderwijs en de leerlingen. ,,Want ondanks al die verschillende achtergronden, onderstrepen we allemaal hetzelfde belang: kinderen goed onderwijs bieden, over de hele linie.’’

,,Tegelijkertijd’’, zegt ze, ,,zijn we ook allemaal meer besef gaan ontwikkelen van het bestaan van de grotere politieke context en dat er ook een werkelijkheid buiten onze sector is.” Den Besten licht toe: ,,We snappen allemaal dat er meer samenwerking nodig is om tot goed onderwijs te komen, met ouders, met zorg, met gemeenten et cetera. We zoeken elkaar steeds meer op. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt in onze nieuwe strategische agenda waarmee we dit jaar van start zijn gegaan. De titel luidt niet voor niets Samen werken aan goed onderwijs.’’

,,Onze leden waarderen dat we sector breed als aanjager en verbinder zijn gaan optreden’’, vult vicevoorzitter Van Hoepen aan. En daarmee onderschrijft hij de nieuwe werkelijkheid in het onderwijsveld. Als voorbeeld noemt hij de ‘Research & Development top’, die de PO-Raad organiseerde en zich vervolgens als een olievlek uitbreidde naar de VO-raad, het mbo, hbo en heel onderzoekend en onderwijzend Nederland’.

Maar het was niet alleen maar Hosanna afgelopen schooljaar. Zo vindt den Besten het ‘schandalig’ dat kansenongelijkheid in Nederland nog bestaat en dat ‘onze overheid desondanks bezuinigt op onderwijsachterstanden’. Ze vervolgt: ,,We moeten ons kapot schamen dat we zo slecht in staat zijn om kansenongelijkheid op te heffen en daardoor kinderen tussen de nul en twaalf jaar tekort doen.’’ Het is verschrikkelijk, zegt ze, dat het ons als PO-Raad niet is gelukt om die bezuiniging ongedaan te maken. ,,Er komt weliswaar een nieuwe, eerlijkere indicator die achterstanden voorspelt en dat is mooi. En de administratieve last voor scholen wordt er minder door. Maar het wegwerken van achterstanden wordt onmogelijk met een krimpend budget. Het blijft verdelen van schaarste.’’

Ook van Hoepen ziet nog verbeterkansen, zoals de huidige beeldvorming over het onderwijs. ,,Het is frustrerend dat men in onze sector en onze omgeving bewust naar tegenstellingen op zoek is. Alsof bestuurders iets anders willen dan leraren en dat is gewoon niet waar. Kom maar eens kijken hoe het er echt in onze sector aan toegaat.’’

Daarnaast stond het jaar in het teken van het oplopende lerarentekort. Het baart voorzitter Den Besten zorgen. ,,De oplossingen die zijn ingezet voor de langere termijn, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar voor de nabije toekomst staat ons een mega probleem te wachten. Er moet echt nog een hoop gebeuren om dat af te wenden. Dat begint bij meer urgentiebesef. Daarbij moet er fors in leraren geïnvesteerd worden, moeten er veel meer opleidingsmogelijkheden komen voor potentiele leraren, onder meer via zij-instroom, en moeten we echt nadenken of en hoe we het onderwijs misschien anders moeten organiseren.’’ Genoeg uitdagingen voor volgend schooljaar en zoals vicevoorzitter Van Hoepen opmerkt: ,,Als we allemaal leren om ons werkelijk te verplaatsen in de ander, dan kunnen we vanuit die verbinding samenwerken. Tenslotte willen we allemaal goed onderwijs voor onze kinderen.’’

Een zomergroet van Rinda den Besten en Anko van Hoepen