Over de PO-Raad

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (po). Als vereniging behartigen we de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

Geschiedenis

Op 14 maart 2007 besluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tot de oprichting van een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs). Hieraan ten grondslag liggen de ontwikkelingen in het primair onderwijs en de wens, onder andere vanuit een groep scholen, om tot één sectororganisatie te komen. Op 22 januari 2008 wordt de PO-Raad opgericht.

Gezaghebbende belangenbehartiger en aanjager

De PO-Raad is inmiddels een gezaghebbende belangenbehartiger. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kwaliteit staat voorop. Het gaat immers om de toekomst van onze kinderen, en daarmee om de toekomst van Nederland. Daarom blijven wij ons inzetten voor goed onderwijs voor elk kind.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de PO-Raad zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten van, leveringen aan, offertetrajecten dan wel het verlenen van diensten (waaronder onder meer aanbieden van trainingen, leertrajecten, masterclasses, coaching, leernetwerken of een andere vorm van opleiding of bijeenkomsten) door de PO-Raad.

Vacatures

Wie is de PO-Raad

Visie en Missie

Goed onderwijs voor ieder kind, dát is waar we voor gaan.

Strategische Agenda

In de strategische agenda geven we richting aan onze inzet voor de komende jaren, bieden we koers…

Hoe werkt de PO-Raad

Bestuur

Het Bestuur van de PO-Raad bestaat uit een Algemeen (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).

Commissies

De PO-Raad kent een selectie- en remuratiecommissie en een auditcommissie.

Expertgroepen en netwerken

Schoolbestuurders en schoolleiders verbinden zich op een onderwerp en adviseren collega's.

Bureau PO-Raad

Medewerkers bureau

Met zo’n 70 medewerkers werken we samen met onze leden aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Werken bij de PO-Raad

Bekijk onze vacatures.

Jaarverslag

Download ons jaarverslag.