Over mijn.poraad.nl

Mijn PO-Raad is het besloten deel van de website van de PO-Raad dat speciaal is bedoeld voor haar leden. Op Mijn PO-Raad kun je:

  • als bestuurders van aangesloten schoolbesturen onderling informatie, kennis en vragen uitwisselen;
  • als aangesloten schoolbestuur terecht voor het vinden van opleidingen, juridische hulp, hulp bij crisiscommunicatie en andere dienstverlening door derden met ledenkorting;
  • informatie vinden over de activiteiten van de Vereniging PO-Raad;
  • jouw algemene gegevens inzien, zien voor welke bijeenkomsten en andere evenementen je je hebt ingeschreven;
  • als lid terecht bij je mailbox met berichten van de PO-Raad;
  • et cetera.