Overheid moet IKC-vorming stimuleren in plaats van belemmeren

Het mag niet afhangen van je woonplaats, de organisatie van de overheid en de opleiding van je ouders met welke bagage een kind in groep 1 of uiteindelijk op de middelbare school terecht komt, stelt de PO-Raad. Zij vindt het schrijnend dat kinderen op dit moment al op jonge leeftijd in gescheiden werelden opgroeien: voor kinderen van werkende ouders is alleen plek op de kinderopvang, kinderen met een risico op achterstanden gaan naar een voorziening voor vve en kinderen van niet-werkende ouders blijven thuis of bezoeken een peuterspeelzaal. Daarbij zijn de verschillen tussen gemeenten groot. 

De PO-Raad vindt dat als de overheid erkent dat een doorgaande lijn van belang is voor de ontwikkeling van kinderen, ze IKC-vorming meer moeten stimuleren in plaats van belemmeren. Op dit moment zijn het vooral de grote besturen die kindcentra vormen. Zij hebben relatief gezien meer geld om de notaris en accountant van te betalen die hen wegwijs maken in het woud van de juridische regels.