Passend onderwijs heeft tijd nodig

Geen grote wijzigingen in de organisatie van passend onderwijs en samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs moet doorontwikkeld worden binnen de bestaande structuren.

Stort de sector nu niet opnieuw in grote juridische en bestuurlijke processen, maar geef de tijd om passend onderwijs - in het belang van kinderen -  te laten landen op de werkvloer.

Op steeds meer plekken komt goede samenwerking van de grond. Succes valt of staat vooral bij vertrouwen, communicatie en een oplossingsgerichte mindset. Dat is de grote opdracht voor iedereen die betrokken is bij passend onderwijs.