Passend onderwijs heeft tijd nodig

Stort de sector nu niet opnieuw in grote juridische en bestuurlijke processen, maar geef de tijd om passend onderwijs - in het belang van kinderen -  te laten landen op de werkvloer.

Op steeds meer plekken komt goede samenwerking van de grond. Succes valt of staat vooral bij vertrouwen, communicatie en een oplossingsgerichte mindset. Dat is de grote opdracht voor iedereen die betrokken is bij passend onderwijs.  

Scholen moeten de ruimte krijgen om te doen wat goed is voor kinderen. Dalende leeropbrengsten zijn een logisch gevolg als een school leerlingen met zorg aantrekt, zij moeten daarvoor niet worden gestraft.