Samenstelling

Vrije Universiteit, de Begaafdenwijzer, Babbels (kinderopvang in alle vormen) Team Pater Jan Smitschool en Medezeggenschapsraad Pater Jan Smitschool.

Doel:

Door het doen van praktijkgericht onderzoek naar talentontwikkeling binnen onze schoolpraktijk komen we tot onderbouwde verbeteringen van onze eigen onderwijs praktijk.

Contact

Yvonne Rozeman
E-mail: yvonne@paterjansmit.nl
Telefoonnummer: 072-5715730