Nieuws

Pilot regelluwe scholen start per 1 januari 2016

Om de regeldruk in het onderwijs te verminderen, mogen een aantal excellente scholen per 1 januari 2016 meedoen aan het experiment 'Regelluwe scholen'. In de pilot krijgen de deelnemende scholen meer ruimte om hun onderwjs op hun eigen manier te organiseren. De PO-Raad is groot voorstander van minder regels voor scholen, maar vindt dat alle scholen die hun (basis)kwaliteit op orde hebben, deel zouden moeten kunnen nemen aan het experiment. 

Meer ruimte voor scholen

Regels kunnen nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Daarom wil het kabinet scholen zoveel mogelijk ruimte geven om maatwerk te bieden, zodat ze het beste onderwijs kunnen geven aan iedere leerling. Het afwijken van regels kan daarbij helpen. 

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft er voor gekozen om het experiment te starten met scholen die twee keer het predicaat 'excellente school' hebben gekregen. Zij hebben immers al bewezen kwalitatief goed onderwijs te bieden en bij die scholen bestaat het vertrouwen dat zij regels los kunnen laten, aldus de bewindsman. In de toekomst zou het experiment uitgebreid kunnen worden met andere scholen die goed presteren. Tot nu toe hebben zich 44 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs voor het experiment aangemeld.

Kritiek op toelatingsvoorwaarden

De PO-Raad is een groot voorstander van meer ruimte voor scholen, maar heeft kritiek op de toelatingsvoorwaarden voor de pilot. Afgelopen voorjaar pleitte de sectororganisatie voor het primair onderwijs daarom - samen met de ISBO, LVBS, VO-raad, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB - in een brief aan de Tweede Kamer voor een verruiming van deze toelatingsvoorwaarden. Door alleen 'excellente scholen' toe te laten, sluit je een grote groep scholen uit: scholen waarvan de kwaliteit op orde is en die ook tegen de grenzen van wet- en regelgeving aanlopen en meer ruimte willen om hun ambities te realiseren, aldus het onderwijsveld.  

Welke regels?

De deelnemende scholen mogen van veel regels afwijken, zolang het zorgvuldig gebeurt. Zo mogen de scholen bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er les gegeven moet worden en zijn ze vrij verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. Wel moeten ze zich blijven verantwoorden voor het geld dat ze uitgeven. Ook is het een voorwaarde dat ouders, leerlingen en leraren in de medezeggenschapsraad instemmen met het experiment.